Thông tin về Hiến xác và nội tạng cho Khoa học – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
Trang Chủ  >  Thông tin về Hiến xác và nội tạng cho Khoa học

Thông tin về Hiến xác và nội tạng cho Khoa học

Khi qua đời, không ai có thể mang theo gì ngoài nghiệp thiện và ác. Thân xác sẽ trở về cát bụi. Hiến xác cho khoa học là một hành động khiến cho cách sống của chúng ta có ý nghĩa và cái chết sẽ trở nên có giá trị. Người hiến xác cho khoa học sẽ không chấp thủ vào cái thi thể của tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Vì thế, sau khi qua đời, người hiến xác sẽ tái sanh với một thân thể có tướng hảo, khỏe mạnh và sống thọ. Theo như lời Phật dạy, đây là hành động bố thí nội tài, một ứng dụng thiết thực của tâm từ bi, phù hợp với văn hóa và đạo đức Phật giáo đáng được tôn vinh và noi gương.

Hiến tạng: Thi thể của một người chết có thể cứu được 8-12 người sống!

Tháng 11/2017 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vinh dự được phối hợp cùng Trung tâm điều phối quốc gia trong việc đăng ký hiến tặng mô tạng. Chương trình đã thành công vượt ngoài mong đợi. Do đó, Quỹ sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xuyên suốt để có thể là nơi tin cậy, đáp ứng nhu cầu hiến tặng mô tạng cho Quý vị có tâm nguyện gần xa.

Phật tử có nguyện vọng đăng ký hiến xác,  hiến tạng, xin liên hệ Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Tầng trệt Chùa Giác Ngộ), 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM. SĐT: (08) 6680 9802.

Lưu ý: khi đến đăng ký vui lòng mang theo 2 tấm ảnh 3×4 và 01 chứng minh nhân dân (bản photo không cần công chứng)

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát