Tin Tức – Trang 6 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
01/12/2016

BẢN TIN SỐ 10- THÁNG 11 & 12/2016 (BT10)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 11 vừa qua, có thể nói Quỹ Đạo Phật Ngày […]

Xem tiếp
01/11/2016

BẢN TIN SỐ 9- THÁNG 10 & 11/2016 (BT9)

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 9 – THÁNG 10-11/2016 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử […]

Xem tiếp
01/10/2016

BẢN TIN SỐ 8- THÁNG 9 & 10/2016 (BT8)

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 8 – THÁNG 9-10/2016 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử […]

Xem tiếp
01/09/2016

BẢN TIN SỐ 7- THÁNG 8 & 9/2016 (BT7)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 8 vừa qua Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trực thuộc Chùa Giác […]

Xem tiếp
01/08/2016

BẢN TIN SỐ 6- THÁNG 7 & 8/2016 (BT6)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 7 vừa qua Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trực thuộc […]

Xem tiếp
01/07/2016

BẢN TIN SỐ 5- THÁNG 6&7/2016 (BT5)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 6 vừa qua với kinh phí hoạt động trên 405 […]

Xem tiếp
01/06/2016

BẢN TIN SỐ 4- THÁNG 5&6/2016 (BT4)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Với những hoạt động đã thực hiện trong tháng này, Quỹ Đạo […]

Xem tiếp
02/04/2016

BẢN TIN SỐ 3 – THÁNG 3&4/2016

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 3 – THÁNG 4/2016 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử […]

Xem tiếp