Tin Tức – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
01/07/2016

BẢN TIN SỐ 5- THÁNG 6&7/2016 (BT5)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 6 vừa qua với kinh phí hoạt động trên 405 […]

Xem tiếp
01/06/2016

BẢN TIN SỐ 4- THÁNG 5&6/2016 (BT4)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Với những hoạt động đã thực hiện trong tháng này, Quỹ Đạo […]

Xem tiếp
02/04/2016

BẢN TIN SỐ 3 – THÁNG 3&4/2016

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 3 – THÁNG 4/2016 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử […]

Xem tiếp
05/03/2016

BẢN TIN SỐ 2, TỪ 12/2015- CUỐI QUÝ 1/2016 (BT2)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Tiếp tục các bản tin số 1, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tiếp tục gửi đến […]

Xem tiếp
10/12/2015

BẢN TIN SỐ 1- THÁNG 11/2015 (BT1)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử, các thân hữu gần xa Bắt đầu từ tháng 11/2015, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ gửi đến […]

Xem tiếp