Tin Tức – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
01/04/2017

BẢN TIN SỐ 14- THÁNG 03 & 04/2017 (BT14)

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 3/2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vẫn tiếp […]

Xem tiếp
18/03/2017

BẢN TIN SỐ 13- THÁNG 02 & 03/2017 (BT13)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 2/2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vẫn […]

Xem tiếp
09/02/2017

BẢN TIN SỐ 12- THÁNG 01 & 02/2017 (BT12)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 1/2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vẫn tiếp tục […]

Xem tiếp
04/01/2017

BẢN TIN SỐ 11- THÁNG 12/2016 & 01/2017 (BT11)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 12 vừa qua, có thể nói Quỹ Đạo Phật […]

Xem tiếp
01/12/2016

BẢN TIN SỐ 10- THÁNG 11 & 12/2016 (BT10)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 11 vừa qua, có thể nói Quỹ Đạo Phật Ngày […]

Xem tiếp
01/11/2016

BẢN TIN SỐ 9- THÁNG 10 & 11/2016 (BT9)

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 9 – THÁNG 10-11/2016 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử […]

Xem tiếp
01/10/2016

BẢN TIN SỐ 8- THÁNG 9 & 10/2016 (BT8)

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 8 – THÁNG 9-10/2016 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử […]

Xem tiếp
01/09/2016

BẢN TIN SỐ 7- THÁNG 8 & 9/2016 (BT7)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 8 vừa qua Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trực thuộc Chùa Giác […]

Xem tiếp