Loading...

BÌNH MINH TRÊN THIỀN THẤT

 

                                                     Bình minh trên thiền thất

                                                     Lưng trời tiếng chim ca

                                                     Mây vờn cùng bóng lá

                                                     Sương nép vào cánh hoa.

                                                                     *

                                                     Thiền định lòng thư thái

                                                     Phật ngự tại trong ta

                                                     Ngẫm điều vô sở trụ

                                                     Vạn sự từ tâm ra.

                                                                    *

                                                     Tách trà thơm tỏa khói

                                                     Trang kinh dẫn lối về

                                                     Nhìn cá tranh mồi sống

                                                     Thương đời nhiều đắm mê.

                                                                   *

                                                     Tọa lưng trời tĩnh lặng

                                                     Tự tại với tiếng lòng

                                                     Nước chảy hay tâm chảy

                                                     Róc rách vào hư không.

                                                                   *

                                                     Trầm tỏa hương lãng đãng

                                                     Tiếng niệm A Di Đà

                                                     An trú trong cảnh Phật

                                                     Niết-bàn nơi ta-bà.

Thanh Chân

Ảnh: Internet

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook