Loading...

Buổi lễ Sám Hối diễn ra tại chùa Giác Ngộ tối ngày 30 tháng 10 Nhâm Dần (23-11-2022)

Ảnh: Ngộ Trí Thông

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook