Loading...

CHÙM ẢNH: CÁC ĐỆ TỬ NI ĐẾN THĂM VÀ KHÁNH TUẾ TT. THÍCH NHẬT TỪ NHÂN MÙA ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ, CHIỀU NGÀY 13-08-2022

Ảnh: Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook