Loading...

CHÙM ẢNH: TT. THÍCH NHẬT TỪ CÙNG VỚI TT. THÍCH TÂM ĐỨC VÀ CÁC HÀNH GIẢ THIỀN HÀNH TRONG CHÁNH NIỆM

TT. THÍCH NHẬT TỪ CÙNG VỚI TT. THÍCH TÂM ĐỨC VÀ CÁC HÀNH GIẢ THIỀN HÀNH TRONG CHÁNH NIỆM TẠI KHUÔN VIÊN CHÙA QUAN ÂM ĐÔNG HẢI.

Ảnh: Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook