Loading...

HẠT BỤI TỪ BI

Bài hát Hạt bụi từ bi

Sáng tác: Mỹ Tịnh

Trình bày: Hồng Mơ


Đi giữa dòng đời bôn ba khắp chốn
Lòng tôi lo sợ những điều đau thương
Tôi sợ người qua lại , nhìn nhau trong tim mang hờn oán
Tôi sợ những nỗi trái ngang của khiếp sống nhân sinh.

Tôi nguyện cầu đấng Như Lai
Luôn bên tôi và che chở cả bao người
Luôn sáng soi tâm từ bi cho nhân loại
Yêu thương nhau dù gương mặt chẳng thân

Tôi nguyện cầu đấng Như Lai
Cho tôi yêu thương những ánh mắt vô tình
Cho tôi được gieo duyên lành đi khắp chốn
Nguyện suốt muôn đời là hạt bụi từ bi.

Vẫn biết thế gian lời nguyện cầu còn xa với
Nhưng trái tim non trong tôi một lòng hướng tới
Xin đấng như lai giang tay cứu vớt
Cho con một lòng biết sống yêu thương.

Tôi nguyện cầu đấng Như Lai
Luôn bên tôi và che chở cả bao người
Luôn sáng soi tâm từ bi cho nhân loại
Yêu thương nhau dù gương mặt chẳng thân

Tôi nguyện cầu đấng Như Lai
Cho tôi yêu thương những ánh mắt vô tình
Cho tôi được gieo duyên lành đi khắp chốn
Nguyện suốt muôn đời là hạt bụi từ bi.

Ảnh: Sưu tầm

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook