Loading...

KINH TRÁNH XA CỬA BẠI VONG

KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG

TRÍCH TỪ KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA

Sa môn Thích Nhật Từ soạn dịch


Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ- đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng:                                  

Con xin hỏi Thế Tôn

Đâu là cửa bại vong

Mà mọi người nên tránh

Nhờ đó sống an vui. 

Vì thương trời người, đức Phật ân cần, tuần tự phân tích mười hai cánh cửa dẫn đến bại vong của kiếp sống người, rồi khuyên mọi người hãy nên xa lánh, để được bình an. 

 Bại vong thứ nhất là:

 Thành công và bại vong

 Không có gì khó hiểu.

 Thích chánh pháp: Thành công.

 Ghét chánh pháp: Bại vong.          

 Bại vong thứ hai là:

 Ai thích kẻ xấu ác

 Không quý trọng người hiền

 Thích thú điều bất thiện

 Là cửa vào bại vong.                     

 Bại vong thứ ba là:

 Người ham ăn, thích ngủ

 Ham đông vui, thụ động

 Lười biếng và nóng giận

 Là cửa vào bại vong.                       

 Bại vong thứ tư là:

 Kẻ đối với mẹ cha

 Không tận tâm phụng dưỡng

 Không hiếu kính, giúp đỡ

 Là cửa vào bại vong.                     

 Bại vong thứ năm là:

 Ai có tính gian dối,

 Lừa gạt bậc chân tu

 Không thật với mọi người

 Là cửa vào bại vong.                     

 Bại vong thứ sáu là:

 Người giàu, đầy tài sản

 Chỉ biết hưởng một mình

 Không quan tâm, giúp người

 Là cửa vào bại vong.                       

 Bại vong thứ bảy là:

 Người tự hào chủng tộc

 Tài sản và quyền uy

 Cao ngạo, khinh rẻ người

 Là cửa vào bại vong.                      

 Bại vong thứ tám là:

 Kẻ mê người khác phái,

 Ma túy, rượu, cờ bạc,

 Tiêu xài quá hoang phí

 Là cửa vào bại vong.                    

 Bại vong thứ chín là:

 Vướng vào thú ăn chơi

 Ăn ngủ kẻ bán thân

 Ngoại tình, không chung thủy

 Là cửa vào bại vong.                      

 Bại vong thứ mười là:

 Người tuổi tác đã cao

 Cưới người tuổi con mình

 Thường ghen, sầu, khó ngủ

 Là cửa vào bại vong.                     

 Bại vong mười một là:

 Bất luận nam hay nữ

 Nghiện ngập, không tiết kiệm

 Bám ô dù, quyền thế

 Là cửa vào bại vong.                       

 Bại vong mười hai là:

 Tài sản ít, dục nhiều

 Sống bất lương, không đạo

 Tham quyền, thích cai trị

 Là cửa vào bại vong.  

Sau khi giải thích mười hai bại vong,đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau:

 Người trí khéo quán sát

 Mười hai bại vong này

 Sống tốt với chánh kiến

 Được hạnh phúc đời đời.               

Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện khuyên bảo mọi người lánh xa các cửa dẫn đến bại vong, nhằm mang lợi lạc cho khắp mọi người.        

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Có thể bạn quan tâm

1 bình luận
  1. Nam mô Thích ca Mâu ni phật

Bình luận của bạn

Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook