Loading...

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CÚNG DƯỜNG CHÙA HOA QUANG (BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI)

Chư Tăng là bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Vì vậy, việc cúng dường đến chư Tăng sẽ đem lại cho người thiện tín vô lượng vô biên công đức, đây chính là hành trang quý báu để những người con Phật mang theo trong tháng ngày trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Ý thức được ý nghĩa lớn lao của việc cúng dường Tam bảo, sáng ngày 30-11, đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đến thăm, cúng dường chùa Hoa Quang (số 816, QL1A, Long Thành, Biên Hoà, Đồng Nai). 

Tại đây, đoàn đã cúng dường Trai Tăng cho 60 vị và đồng cầu siêu 49 ngày cho Hương linh ông Nguyễn Văn Năm (PD. Thiện Phước, hưởng thọ 82 tuổi) là thân phụ của Phật tử Nguyễn Thị Kim Châu được tái sinh vào cảnh giới an lành của chư Phật.

 Dịp này, Phật tử Nguyễn Thị Kim Châu đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã phát tâm cúng dường 400 triệu đồng vào việc xây dựng, tu bổ chùa Hoa Quang.

Nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi siêu độ hương linh ông Nguyễn Văn Năm tái sinh nơi cõi giới lành và cầu nguyện con cháu cùng người thân của hương linh còn ở lại hồng trần được an lạc, hạnh phúc và vạn sự hanh thông như ý.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Tin: Liên Thủy

Ảnh: Ngộ Trí Tâm

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook