Loading...

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Mừng Ngày Tiếp Nối tháng 04/2022

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni PhậtKính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử gần xa thân mến!

Chùa Giác Ngộ – Quỹ ĐPNN kính chúc quý vị có ngày tiếp nối (sinh nhật) trong tháng 04: luôn sống và hành trì theo chánh pháp, nội tâm an trú, vạn sự hanh thông.

“Đâu phải đẹp, hoặc tài hùng biện
Mà trở thành người thiện chánh chân
Ai không ích kỷ, hờn ganh
Không còn cao ngạo xứng danh bậc hiền”
(câu số 262, phẩm Pháp Trụ, 423 Lời Vàng Phật Dạy, Sa môn Thích Nhật Từ dịch)

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook