Loading...

THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG THUẬN TẬP THỂ 2019 (HT2) (Gia hạn hạn nộp hồ sơ)

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính gửi đến quý Phật tử cùng quý thiện nam, tín nữ hữu duyên,

Vì số lượng hồ sơ tham dự chương trình Lễ Hằng Thuận tập thể 2019 đáp ứng được những tiêu chuẩn mà Ban tổ chức đề ra ít hơn so với dự kiến ban đầu; vì thế, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin trân trọng thông báo sẽ tiếp tục gia hạn hạn nộp và tiếp nhận các hồ sơ cho đến khi đủ 50 hồ sơ hợp lệ.  

Theo đó, ngày tổ chức Lễ Hằng Thuận tập thể 2019 sẽ được dời cho đến khi đủ 50 bộ  hồ sơ đạt chuẩn. Các cặp đôi đã nộp hồ sơ về Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hoan hỷ theo dõi các tin cập nhật từ Ban Tổ chức về chương trình lễ Hằng Thuận tập thể 2019.  Ban Tổ chức sẽ điện thoại trực tiếp cho cặp đôi được chọn tham gia chương trình để trao đổi các công việc chuẩn bị cho buổi lễ.

Kính mời các quý Phật tử, quý thiện nam, tín nữ hữu duyên người khuyết tật, khiếm thị có nguyện vọng tham gia chương trình đáp ứng được những tiêu chuẩn mà Quỹ đề ra hoan hỷ làm và gửi hồ sơ về tham dự chương trình. Đồng thời, chia sẻ rộng rãi thông tin này đến với tất cả mọi người, để những cặp đôi hữu duyên có được cơ hội tham gia chương trình mang ý nghĩa đặc biệt này.

 TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
TRƯỞNG BAN  
TT. THÍCH NHẬT TỪ

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook