Thư Mời Nhận Thẻ Hiến Mô Tạng Cứu Người Và Hiến Xác Cho Y Học

Kính gửi: Quý Phật tử, quý thiện nam, tín nữ gần xa,

Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý Phật tử, quý thiện nam, tín nữ (trừ quý vị nộp hồ sơ từ ngày 29 tháng 9 năm 2018 đến nay)  hoan hỷ sắp xếp thời gian đến nhận thẻ hiến mô tạng và hiến xác tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.

Vừa qua, chương trình “Lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho y học – Lần thứ 4” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi lễ đã tuyên dương 770 người phát tâm đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác. Những con số ấn tượng này là minh chứng cho thông điệp nhân văn cao đẹp của việc làm này ngày một lan xa. Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vô cùng hoan hỷ với tấm lòng sẻ chia vô lượng của quý Phật tử, quý thiện nam, tín nữ gần xa.

Hiện nay, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Chùa Giác Ngộ đã nhận được thẻ đăng ký hiến xác và thẻ ghi nhận đăng ký hiến mô tạng từ Trung tâm Điều phối và Ghép tạng Quốc gia; Khoa Y – ĐHQG TP. HCM. Tấm thẻ này chính là kết quả của cả quá trình quý giá của người hiến tặng vì đã phát tâm bố thí nội tài. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả lan truyền sâu rộng của hoạt động hiến mô tạng, hiến xác giàu ý nghĩa trong xã hội hiện nay. Mỗi cá nhân sở hữu cho mình tấm thẻ hiến mô tạng, hiến xác chính là tấm gương sáng để bạn bè, người thân phát nguyện noi theo.

Một lần nữa, Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý Phật tử, quý thiện nam, tín nữ sắp xếp thời gian đến nhận thẻ của mình tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP. HCM). Quý Phật tử phát tâm hoan hỷ luôn mang theo thẻ bên mình.

Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

TM. Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Chủ tịch

TT. Thích Nhật Từ

Có thể bạn quan tâm