Loading...

ẤN TỐNG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

ẤN TỐNG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)
  • 92.782.799 VNĐ

    Đã thu

  • 90.460.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 1

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 538

THÔNG TIN CHUNG

ẤN TỐNG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

Tổng tịnh tài đóng góp: 92.782.799  đồng

Tổng chi phí của chương trình: 90.460.000 đồng

Phần tịnh tài dư: 2.322.799 đồng

(chuyển vào Quỹ lưu động)         

Số lượt đóng góp: 01

“Thanh tịnh đạo luận toản yếu” của HT. Thích Phước Sơn là quyển sách giới thiệu khái quát về tác phẩm Thanh tịnh đạo luận của Sư Buddhaghosa (Ấn Độ). Từ năm 1996 đến nay, tác phẩm này được xem là giáo trình chính thức của bộ môn Thanh tịnh đạo luận, góp phần giúp quý Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học tại Học viện PGVN TP.HCM nắm vững kim chỉ nam học Phật, tu Phật với ba cột trụ Đạo đức – Thiền định – Trí tuệ.

Quyển toản yếu này bao gồm 23 chương – một con số nhỏ so với nguyên tác tiếng Pali nhưng đã khái quát tinh hoa tu tập đầy đủ các phương diện cần thiết như đức Phật đã dạy trong Kinh tạng Pali. Cụ thể, tác phẩm này bao gồm 3 phần: Phần thứ nhất giới thiệu đạo đức Phật giáo, giải thích về bản chất và giá trị của giới luật nhà Phật (Giới); Phần thứ hai giải thích chi tiết về thiền định Phật giáo (Định), đặc biệt nhấn mạnh về 40 đề mục Thiền định; Phần thứ ba phân tích các phương diện của trí tuệ (Tuệ).

Với việc trình bày các định nghĩa khá chi tiết, rõ ràng, các cứ liệu từ Kinh văn được dẫn cụ thể, các đề mục được phân loại và phân tích theo trình tự, “tập sách này không những là tài liệu học tập thiết yếu đối với Tăng Ni trường Cao cấp, mà còn là kim chỉ nam cho những ai có hoài bão thám hiểm đại dương chánh Pháp và khát khao thưởng thức hương vị tinh truyền của giáo lý nguyên thủy do đức Thế tôn truyền lại.” (HT. Thích Phước Sơn).

Dưới sự phát tâm của Phật tử Ngộ Trí Minh, việc in ấn 10.000 quyển “Thanh tịnh đạo luận toản yếu” đã được hoàn tất, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý thiện hữu tri thức hãy cùng nhau phổ biến, truyền bá quyển sách bổ ích này đến với những người hữu duyên, góp phần giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn về giáo pháp nhà Phật, cũng như ứng dụng thực tập những giáo Pháp ấy vào thực tiễn cuộc sống. Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

Báo cáo

Hình ảnh


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook