Loading...

Hỗ Trợ Y Tế

Hỗ trợ y tế là một trong số các hoạt động nằm trong sứ mệnh phục vụ cộng đồng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Trong đó, chương trình mang ý nghĩa lớn nhất và được biết đến nhiều nhất trong chuỗi các hoạt động này là: chương trình hiến máu nhân đạo; hiến mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học; chung tay vì người bệnh; hỗ trợ mổ tim cho trẻ em, ... Một thực trạng vô cùng đáng tiếc đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ! Hàng ngàn bệnh nhân trên cả nước đang chịu đựng đau đớn bởi những căn bệnh quái ác, ... họ mòn mỏi nằm trên giường bệnh để chờ được cung cấp máu, mô, tạng cấy ghép, ... hoặc đang chịu đựng đau khổ bởi không có kinh phí chữa trị, ... Trước thực trạng cấp bách đó, các hoạt động hỗ trợ y tế do Chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức thật sự vô cùng quý giá! Mỗi một chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động về hỗ trợ y tế đều thể hiện tinh thần cao quý của đức Phật  - tinh thần bố thí Ba-la- mật. Tham gia vào các hoạt động này là một việc làm hết sức cao cả, thể hiện tấm lòng nhân ái, vị tha, thấm nhuần lời dạy về hạnh từ bi của đức Phật. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hi vọng rằng, hoạt động hỗ trợ y tế sẽ là dịp để quý Phật tử phát huy tinh thần nhân đạo - chia sẻ yêu thương! Mong rằng hoạt động này sẽ được quý Phật tử cũng như những tấm lòng hảo tâm hưởng ứng mạnh mẽ.        

Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook