Loading...
1122045

SỐ NGƯỜI GIÚP ĐỠ

200

CHƯƠNG TRÌNH

5764

THÀNH VIÊN

5000

PHỤNG SỰ VIÊN

39

ĐỊA ĐIỂM

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau