Loading...

THÔNG TIN CHUNG

THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ

“QUYỀN UY CHẲNG KHIẾP TINH THẦN.

DỤC THAM CHẲNG NHỚP TÂM HỒN TRẮNG TRONG.

KHỔ NGUY VẪN MỘT TẤM LÒNG.

TỪ BI, ĐỨC ĐỘ, THONG DONG THÁNG NGÀY.”

<pstyle=”text-align: center;”>(THÍCH NHẬT TỪ)

Xem thêm

Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook