Loading...

PHIẾU ĐĂNG KÝ THỈNH PHÁP BẢO

PHIẾU THỈNH PHÁP BẢO
PTK:
Họ Tên:
Pháp Danh:
Trụ Trì Chùa / Đạo Tràng:
Địa Chỉ:
Số Điện Thoại:
STT Tên Ấn Phẩm Số Lượng
Ngày…….., tháng…….., năm……….
BAN ẤN TỐNG
ĐẠI DIỆN CHÙA GIÁC NGỘ
ĐẠI DIỆN BÊN THỈNH Pháp Bảo
(Đóng Dấu)


QUY ĐỊNH THỈNH PHÁP BẢO

Những ấn phẩm (Kinh, sách, máy nghe pháp, v.v.) này đã được quý Phật tử mạnh thường quân phát tâm ấn tống với tất cả tấm lòng và mong mỏi được làm cánh tay nối dài mang ánh sáng Phật pháp đến với tất cả mọi người. Để những món quà quý báu này đến được tận tay quý vị, nay Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay áp dụng một số quy định về việc thỉnh các ấn phẩm như sau:

Điều 1: Số lượng ấn phẩm được thỉnh
1.1 Kinh sách:
1.1.1 Mỗi Phật tử được thỉnh miễn phí 01 quyển cho mỗi đầu Kinh sách. Chỉ thỉnh những ấn phẩm mà quý vị thật sự cần và sẽ dùng đến, xin đừng lãng phí những món quà quý báu này.
1.1.2 Mỗi Đạo tràng được thỉnh miễn phí 10 quyển cho mỗi đầu Kinh sách.
1.1.3 Mỗi ngôi Chùa / Tu viện / Thiền viện / Tịnh xá được yêu cầu thỉnh miễn phí số lượng Kinh sách phù hợp với nhu cầu đọc tụng của Phật tử tại địa phương.
1.2 Máy nghe pháp:
1.2.1 Người khiếm thị, người khuyết tật, người cao tuổi (trên 65t) được tặng 01 máy khi đến thỉnh trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ.
1.2.2 Mỗi ngôi Chùa / Tu viện / Thiền viện / Tịnh xá có thể yêu cầu thỉnh miễn phí 10 máy nghe pháp.
1.2.3 Quý Phật tử/Đạo tràng có thể đóng góp chi phí giá gốc máy nghe pháp để thỉnh số lượng tùy hỷ.

Điều 2: Đối tượng được ưu tiên
2.1 Quý Phật tử đã phát tâm ấn tống toàn bộ ấn phẩm có thể tự mình phân phối toàn bộ ấn phẩm trong đợt ấn tống đó.
2.2 Quý Phật tử đã đóng góp trực tiếp để ấn tống ấn phẩm có thể thỉnh số lượng ấn phẩm tương đương với giá trị đã đóng góp.
2.3 Quý Phật tử là Thành viên chính thức của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.

Điều 3: Giao nhận các ấn phẩm
3.1 Đối với quý Chùa / Tu viện / Thiền viện / Tịnh xá: Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường toàn bộ chi phí vận chuyển (nếu có).
3.2 Đối với quý Đạo tràng / Phật tử: vì nguồn kinh phí có hạn, kính mong quý vị tự chi trả chi phí vận chuyển (nếu có).
3.3 Thời gian gửi các ấn phẩm phụ thuộc vào kế hoạch làm việc của Ban Ấn tống, lượng ấn phẩm còn trong kho và tiến độ giao ấn phẩm của các nhà cung cấp. Bằng tất cả nỗ lực của tập thể Ban Ấn tống, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ cố gắng hoàn thành việc gửi các ấn phẩm trong vòng 3-15 ngày.

Điều 4: Thỉnh các ấn phẩm giá gốc
4.1 Quý Phật tử / Đạo tràng có nhu cầu thỉnh các ấn phẩm nhiều hơn theo quy định ở Điều 1, xin hoan hỷ đóng góp lại chi phí in ấn giá gốc (theo giá thành được báo cáo tổng kết trong các chương trình ấn tống của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay).
4.2 Toàn bộ đóng góp của quý vị sẽ được dùng để tiếp tục ấn tống những ấn phẩm trong các chương trình ấn tống tiếp theo hoặc các hoạt động do Ban Ấn tống Đạo Phật Ngày Nay thực hiện, và thông tin đóng góp sẽ được báo cáo như thường lệ.

Điều 5: Quy định khác
5.1 Đối với quý Tăng Ni tại các Chùa / Tu viện / Thiền viện / Tịnh xá muốn thỉnh các ấn phẩm với số lượng lớn, xin vui lòng đăng ký sớm các thông tin để Ban ấn tống chuẩn bị lên kế hoạch in ấn và gửi các ấn phẩm đến tận nơi.
5.2 Số lượng ấn phẩm được gửi đi theo yêu cầu của quý vị phụ thuộc vào kế hoạch phân phối của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Ban Ấn tống không đảm bảo sẽ gửi đúng số lượng các ấn phẩm theo yêu cầu. Kính mong quý vị liễu tri.

Điều 6: Đôi điều nhắn nhủ
6.1 Khi nhận được những quà tặng là Kinh sách, kính mong quý vị hãy đọc cẩn thận từng trang một, hãy đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, hãy trân quý và chiêm nghiệm từng dòng chữ, để được rộng mở cơ hội khai phóng nhận thức và trí tuệ cho chính mình.
6.2 Những món quà mà quý vị nhận được là nhờ những người hảo tâm như quý vị gieo nhân duyên lành Pháp thí, đóng góp tịnh tài ấn tống và trao tặng miễn phí. Vì thế, khi sở hữu những món quà này để đọc, nghe, chiêm nghiệm và ứng dụng, kính mong quý vị tiếp tục gieo thiện duyên cho những người thân thương của mình và cho tất cả mọi người bằng những cách sau:
6.2.1 Tặng lại những món quà này cho những người thân thương cùng tìm hiểu.
6.2.2 Chia sẻ, kể lại những nội dung Phật Pháp mà mình đã tiếp thu cho người thân thương.
6.2.3 Giới thiệu chương trình Ấn tống và Phiếu đăng ký thỉnh Pháp bảo này để những người thân thương của quý vị liên hệ với chúng tôi.
6.2.4 Tùy hỉ phát tâm ủng hộ chi phí in ấn để gieo duyên cho những Phật tử đến sau
6.3 Quý vị có thể tiết kiệm chi phí, thâm nhập Kinh điển sâu sắc hơn và chia sẻ Chánh pháp cho những người hữu duyên bằng các phiên bản điện tử như sau:
6.3.1 Xem kinh sách, sách nói hoặc bài giảng liên quan về máy tại [Link]
6.3.2 Tải ứng dụng “Kinh sách thầy Nhật Từ” để đọc sách trên điện thoại [Link iOS]
6.3.3 Tải ứng dụng “Chùa Giác Ngộ” để nghe pháp thoại trên điện thoại [Link iOS | Link Android]

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Ban Ấn tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Vui lòng chọn cách nhận liên hệ từ Ban Ấn Tống(*)
Vì việc thỉnh Kinh sách là hoàn toàn miễn phí, Quý vị là Phật tử thỉnh Kinh sách xin vui lòng chỉ thỉnh mỗi loại 1 quyển và tự chi trả chi phí vận chuyển (nếu có). Nếu Quý vị mong muốn thỉnh nhiều hơn quy định thì xin hoan hỷ đóng góp lại chi phí in ấn (giá gốc) để Ban Ấn tống Đạo Phật Ngày Nay có thể phân phối Kinh sách đến quý vị hữu duyên khác.
Quý Đạo tràng có thể thỉnh Kinh sách miễn phí với số lượng 10 quyển cho mỗi loại Kinh sách. Nếu Quý vị mong muốn thỉnh nhiều hơn quy định thì xin hoan hỷ đóng góp lại chi phí in ấn (giá gốc) để Ban Ấn tống Đạo Phật Ngày Nay có thể phân phối Kinh sách đến quý vị hữu duyên khác.
Quý Chùa | Tu viện | Thiền viện có thể thỉnh Kinh sách miễn phí với số lượng lớn để phù hợp với nhu cầu đọc tụng của Quý Phật tử tại địa phương. Toàn bộ Kinh sách và chi phí vận chuyển (nếu có) sẽ do Ban Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay cúng dường.

Vui lòng chọn Kinh sách quý vị cần thỉnh:

Vui lòng chọn một trong những hình thức nhận Kinh sách sau đây: (*)

Ban Ấn tống đã nhận được thông tin đăng ký của quý vị, hãy nhớ nhắn tin xác nhận nhé!

Kính chúc an lành,

Ban Ấn tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:

Tầng trệt Chùa Giác Ngộ

92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

Số ĐT:

096 789 3763 - 096 789 3766

Email:

antong.dpnn@gmail.com

Website:

www.quydaophatngaynay.org

Facebook:

www.fb.com/qttdpnn

Giờ làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Bảy

Chủ Nhật

08h00 - 18h00

06h00 - 18h00

 


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook