Loading...
1 CHỌN HOẠT ĐỘNG BẠN MUỐN GIÚP ĐỠ/ THAM GIA
2 THỰC HIỆN ĐÓNG GÓP
3 XÁC NHẬN ĐÓNG GÓP

Đóng góp tịnh tài chỉ là một trong những cách chúng ta phụng sự nhân sinh, ngoài ra Quý vị có thể tham gia đóng góp tịnh lực bằng những cách sau:

PHỤNG SỰ KHÓA TU
ĐĂNG KÝ HIẾN XÁC/ HIẾN MÔ TẠNG
THAM GIA KHÓA TU
GỬI BÀI VIẾT
TRAO TẶNG NỤ CƯỜI

Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook