Loading...

KHÓA TU THIỀN KỲ 10 -TT10

KHÓA TU THIỀN KỲ 10 -TT10
0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 36

THÔNG TIN CHUNG

Cái gì làm cho chúng ta lỗi lầm? Cái gì làm cho chúng ta đau khổ? Không phải là lý trí, bởi có lý trí thì đâu có khổ, con người hơn vạn vật là nhờ vào lý trí. Tuy nhiên, chúng ta muốn tu để có tuệ thì lý trí cũng là một nền tảng để có tuệ nhưng nó không phải là trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ không còn lầm lỗi. Nhưng tại sao chúng ta có lý trí mà con người vẫn hồ đồ, vẫn bị tham, sân, si chi phối? Làm cách nào để thoát ra khỏi? Khóa tu Thiền Kỳ 10: 05-11-2017(17-09 Đinh Dậu) đã được diễn ra tại chùa Giác Ngộ.

Phần pháp thoại thiền

Các thiền sinh có được cơ duyên  nghe Ni sư Thích Nữ Hằng Liên, Giảng sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Trụ trì chùa Hồng Trung Sơn, Đồng Nai. Ni sư là Tiến sĩ Phật học, Tiến sĩ Triết học tại Ấn Độ, có 14 năm học và tu thiền tại Ấn Độ. Ni sư có nhiều bài giảng về Phật pháp, đồng thời là tác giả và dịch giả của nhiều cuốn sách viết về Thiền Vipassana và dịch hai tác phẩm: Thiền Vipassana: Một Nghệ Thuật Sống- Thiền Sư S.N. Goenka-Thích Nữ Hằng Liên dịchỨng dụng thiền: Thiền Vipassana Tuyên Chiến Với Ma Tuý- Thích Nữ Hằng Liên dịch từ: Anonymous, Vipassana in the War against Drugs, (Narcotics Anonymous Programme), VRI.

Với bài pháp thoại: ‘’Vì sao tôi khổ’’ cái gì làm mình khổ? Làm sao để thoát khổ? Đức Phật đã trả lời đó là bài kinh đầu tiên của đức Phật giảng tại Vườn Lai, bài kinh Tứ thánh đế.

 Để trả lời được câu hỏi ‘’Vì sao tôi khổ’’ người tu tập muốn hướng tâm là muốn thay đổi cái khổ, mới có sự chịu khó thực hành trải nghiệm như thật để hiểu được Tứ thánh đế. Người tu tập phải thoát ra được hai yếu tố đầu tiên mà đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta đó là hai sự thật: Không rơi vào cực đoan của sự hưởng thụ dục lạc, cũng không rơi vào cực đoan của khổ hạnh. Những ai muốn hiểu được Tứ niệm xứ để hiểu được câu ‘’Vì sao tôi khổ’’ thì người đó trước nhất phải thoát ra hai cực đoan này. Trong con đường tu tập không phải tu để được hưởng phước mà tu để thoát khổ. Cũng vậy, tu không phải để đầy đọa mình để làm cho cái thân này đau đớn hơn nữa (vì mình đã khổ rồi).

Tuy nhiên, bài Tứ thánh để chỉ giới thiệu một cách rất triết lý, rất logic nhưng đòi hỏi hành giả phải trải nghiệm sự thật một cách tường tận, hiểu rõ được nguyên nhân của nó và thoát ra khỏi trói buộc của nó. Lúc đó bài pháp Tứ thánh đế mới thành tựu.

Cái khổ chính là ở ngũ uẩn (chính mình) này mà ra, chính vì thế phải tự mình thoát ra không ai thoát dùm. Do đó phải đi con đường giải thoát mà chính đức Phật dạy. Vậy làm sao để thoát ? Thoát ra nó là chúng ta sẽ hạnh phúc ngay, đó là con đường Giới- Định- Tuệ là con đường để thoát khổ duy nhất.

Muốn tu được Tứ Niệm Xứ phải đạt được tuệ, tuệ nằm trên tâm, tâm là ý. Cho nên, muốn tu được tuệ trước nhất phải làm chủ được ý, muốn làm chủ được ý phải chánh niệm. Muốn có chánh niệm phải đi từng bước từ oai nghi hành động cho đến khi chánh niệm được ý thức, từ ý thức bề mặt cho đến tận vào vô thức. Cái gì làm cho chúng ta lỗi lầm? Cái gì làm cho chúng ta đau khổ? Không phải là lý trí, bởi có lý trí thì đâu có khổ, con người hơn vạn vật là nhờ vào lý trí. Tuy nhiên, chúng ta muốn tu để có tuệ thì lý trí cũng là một nền tảng để có tuệ nhưng nó không phải là trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ không còn lầm lỗi. Nhưng tại sao chúng ta có lý trí mà con người vẫn hồ đồ, vẫn bị tham, sân, si chi phối? Vì tâm của con người khi có ý thức là có lý trí, khi vô thức là không lý trí. Vậy nguồn cội để đạt được tuệ phải vào vô thức! Muốn vào vô thức phải có định, còn không chỉ là ở cửa hoài, ngồi thiền bao nhiêu nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là đủ mọi chuyện diễn ra. Cho nên tu phải nắm bắt được từng lộ trình của tâm thức, chứ không phải muốn thoát khổ là thoát được.

Nếu nói về lý thuyết “Vì sao tôi khổ” thì đều đã có đáp án sẵn, chỉ có một điều là chúng ta phải thực hành nó, phải nỗ lực thực hành chuyên sâu và tu làm sao trên con đường Giới- Định-Tuệ  phải đột nhập được vào dòng tâm thức tức là phải đột nhập vào được vô thức để an vui tháo gỡ từng nút thắt.  

Chương trình Pháp thoại buổi chiều

Các thiền sinh được nghe trả lời giải đáp các thắc mắc, nghi vấn trong quá trình thiền do ĐĐ. Thích Ngộ Phương hướng dẫn với các nội dung câu hỏi: 16 phép quán niệm hơi thở ? Làm thế nào để ngồi lâu mà không đau nhức ? Trên chánh điện có ba tượng Phật, mỗi tượng Phật có một tư thế ngồi khác nhau, xin được giải thích. Khi ngồi thiền, thân con không vững, thân nhiệt tỏa ra? Cứ ngồi thiền thì lại buồn ngủ, vì sao, có cách gì để khắc phục? Tầm, Tứ, Tưởng trong quá trình thiền tập mang đến hỷ và lạc? Làm cách nào chánh niệm trong mọi công việc?

Một ngày dành chọn cho ôn tập lại thiền, vừa được nghe chia sẻ thêm các phương pháp thiền đã mang đến cho các thiền sinh nhiều giá trị bổ ích.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Rất mong được gặp lại các hành giả vào Khóa tu thiền Kỳ11: 03-12-2017(16-10 Đinh Dậu); Khóa tu ‘’Ngày An Lạc’’ Kỳ 32: 12-11-2017(24-09 Đinh Dậu); Khóa tu ‘’Tuổi trẻ Hướng Phật’’ Kỳ 19: 19-11-2017(02-10 Đinh Dậu).


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook