Loading...

KHÓA TU THIỀN KỲ 12 -TT12

KHÓA TU THIỀN KỲ 12 -TT12
0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 48

THÔNG TIN CHUNG

Khóa tu Thiền Kỳ 12: 31-12-2017(14-11 Đinh Dậu) đây cũng là khoá tu ngày cuối cùng của năm 2017 và đón chào năm 2018, với hơn 800 thiền sinh đã về tham dự tại chùa Giác Ngộ. Hát nhạc Kinh (phần dẫn nhập) và tụng kinh Bốn pháp quán niệm do Tăng đoàn và Ban đạo ca hướng dẫn mở đầu cho ngày tu tập.

Phần pháp thoại thiền

Thời thuyết giảng của NS. Thích Nữ Liễu Pháp, Tiến sĩ Phật học, Giảng sư Học viện PGVN tại TP.HCM, Trụ trì Ni viện Viên Không đã trao truyền cho các thiền sinh thời pháp thoại với chủ đề: ’Thiền chỉ và thiền quán’’.

Vậy trước hết thiền là gì? Thiền là pháp diệt phiền não. Thiền có hai loại: Loại đè nén phiền não (Thiền chỉ), loại nhổ tận gốc (Thiền quán). Thế nào là thiền chỉ và thiền quán?

Thiền chỉ là dừng lại, đình chỉ tất cả mọi sự suy nghĩ của các căn ở bên ngoài (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý). Thường ngày chúng ta mở cả 6 căn khi thiền chỉ thì đóng bớt 5 cửa chỉ còn lại Ý. Chúng ta chỉ cần tập trung và một đối tượng duy nhất ví dụ đó là hơi thở. Tóm lại: thiền chỉ là chúng ta dừng lại bằng cách trói tâm vào một đối tượng duy nhất. Thiền chỉ thì đưa tới các dòng thiền từ sơ thiền tới tứ thiền và đưa đến sự tái sanh vào các cõi trời sắc giới và vô sắc giới.

Thiền quán (Vipassana) pháp hành này chỉ có trong Phật giáo. Nguyên tắc của thiền quán là không buộc tâm vào bất cứ một đối tượng nào mà chánh niệm, tỉnh giác trên mọi đối tượng. Tóm lại: HànhThiền quán là quán sát danh pháp và sắc pháp đang xảy ra một các khách quan, tự nhiên không phê phán, không kết luận, không bỏ cái này, buông cái kia. Thiền quán đưa tới 4 đạo, 4 quả và cao nhất là ra khỏi sanh tử, luân hồi.

Ni sư đã phân tích: trong quá trình hành thiền sẽ có 5 chướng ngại cho người hành thiền đó là 5 triền cái (tham, sân, trạo cử, thùy miên, nghi) và 5 thiền chi ( tầm, tứ, hỷ , lạc, định) cách đối trị lại 5 triền cái.

Với kinh nghiệm tu tập và một kho tàng Phật pháp thâm hậu Ni sư đã phân tích lộ trình tu tập từ Sơ thiền đến Tứ thiền và khi đoạn trừ được Thân kiến, Nghi, Giới cấm thủ và làm muội lược tham sân đối với năm dục thì đó là quả vị Tư Đà Hàm hay Nhất lai đến chứng ngộ Niết bàn.

Sau bài pháp thoại các thiền sinh được Ni sư hướng dẫn thực tập hành thiền và tọa thiền, kết thúc phần tu tập buổi sáng.

Chương trình buổi chiều

Các thiền sinh được Ni sư tiếp tục hướng dẫn thực tập hành thiền và tọa thiền.

Khoá tu vô cùng đặc biệt vì ngoài thời thuyết giảng và hướng dẫn thực tập hành thiền của Ni sư TN. Liễu Pháp, vị Ni sư trí tuệ và đức hạnh thì buổi chiều là chương trình ra mắt 03 cuốn sách của TT. Thích Nhật Từ và buổi Tọa đàm với chủ đề: “Tháo dây oan trái- Giữ đời thong dong” với sự tham gia của TT. Thích Nhật Từ cùng hai vị khách mời là Chuyên gia tư vấn tâm lý Phạm Thị Thúy và Tổng Biên tập Saigon Books Dương Ngọc Hân (có bài viết riêng).

Sadhu! Sadhu! Sadhu!


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook