Loading...

“QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” KỲ 4 (C106-4)

“QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI”  KỲ 4 (C106-4)
  • 696.393.533 VNĐ

    Đã thu

  • 300.000.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 284

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 84

THÔNG TIN CHUNG

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI (C106-4)

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay- Tổng kết Quý 1/2018 “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” (C106-4)

Tăng đoàn không chỉ đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì mạng mạch Phật Pháp, mà còn chính là hiện thân sống động cho việc hiểu và thực hành Giáo Pháp của Đức Phật. Ngoài việc xiển dương Phật pháp đến số đông, những vị tu sĩ Phật giáo với vai trò năng động tích cực nhập thế bằng những phương tiện thiện xảo, tham gia và đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa sống lành mạnh qua nhiều phương diện giáo dục, văn hóa, đạo đức, từ thiện, xã hội vì an lạc hạnh phúc cho tha nhân.

Ý thức được vai trò, vị trí của Tăng sĩ từ tháng 04/2017, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thành lập “Quỹ đời sống Tăng Ni” nhằm mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung-Cao cấp Phật học khác được an tâm tu học.

Đây là một trong số những chương trình cúng dường dài hạn của Quỹ  nhằm góp phần cái thiện đời sống Tu học cho quý Tăng, Ni sinh, chương trình sẽ được báo cáo định kỳ theo quý (3 tháng/quý). Sau 3 tháng triển khai quý 4 (từ tháng 01 – tháng 3/2018), “Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền hơn 300 triệu đồng. Hy vọng rằng chương trình sẽ được lan rộng và ngày càng có thêm nhiều mạnh thường quân phát tâm đồng hành bền bỉ.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của Quý Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài nhằm bảo trợ cho việc tu học của quý Tăng Ni sinh được thuận lợi. Kính chúc quý vị và quý quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và hanh thông trong cuộc sống.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

Báo cáo

Hình ảnh


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook