Loading...

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)
 • 1.702.933.856 VNĐ

  Đã thu

 • 635.309.200 VNĐ

  Số tiền cần

 • 802

  Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 957

THÔNG TIN CHUNG

Bắt đầu vận động: 01/01/2018

Kết thúc vận động: 31/12/2018

Tổng tịnh tài đóng góp:                                  1.702.933.856  đồng

Tổng chi phí của chương trình: 635.309.200  đồng

Phần tịnh tài dư:                                            1.067.624.656 đồng

(chuyển vào C84-4)         

Số lượt đóng góp: 802

Để nền giáo dục Phật giáo tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, có khả năng đào tạo được đội ngũ Tăng Ni ưu tú, có tài năng và đức hạnh, đáp ứng được nhu cầu của Phật Giáo hiện đại, thì vai trò của sách và giáo trình Phật học có một tầm quan trọng rất lớn. Trước nhu cầu đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hân hạnh nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban Giáo Dục Tăng Ni Trung Ương GHPGVN nhận trách nhiệm in ấn khoảng 35 đầu sách giáo khoa để phục vụ cho toàn bộ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc.

Cho đến nay, qua 3 đợt in ấn, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã in ấn được 15/35 đầu sách, phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục Phật giáo (trong đó,đợt 1 (C84-1) in ấn 8 đầu sách, đợt 2 (C84-2) in ấn 4 đầu sách, đợt 3 (C84-3) in ấn 3 đầu sách). Cụ thể trong đợt 3 này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã

 • In ấn nối bản 7 đầu sách với 35.000 ấn bản (mỗi đầu 5.000 cuốn): Kinh Tứ thập nhị chương, Oai nghi (cách hành xử của người xuất gia), Anh Văn Phật Pháp – English for Buddhism, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Lược sử Phật giáo Ấn Độ, Đại Cương Văn Điển Phật Giáo, Kinh Di Giáo,
 • In ấn 3 đầu sách với 27.000 ấn bản: Văn Cảnh sách (12.000 ấn bản), Phật giáo qua lăng kính xã hội (12.000 ấn bản) và Bộ 2 quyển A tỳ đạt ma pháp (3.000 ấn bản).

Tổng kinh phí in ấn cho chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 3” (C84-3) lên đến trên 635 triệu đồng.

Những đầu sách đã được in ấn (đợt 1, đợt 2 và đợt 3):

Đầu sách Tên Kinh sách
1 Phật học căn bản 1
2 Kinh Tứ thập nhị chương
3 Chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày (Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu)
4 Oai nghi (cách hành xử của người xuất gia)
5 Anh Văn Phật Pháp – English for Buddhism
6 Kinh Bát Đại Nhân Giác
7 Lược sử Phật giáo Ấn Độ
8 Đại Cương Văn Điển Phật Giáo
9 Kinh Di Giáo
10 Kinh Pháp Cú
11 Kinh Trung bộ
12 Luật Tì Ni
13 Văn Cảnh sách
Phật giáo qua lăng kính xã hội
Bộ 2 quyển A tỳ đạt ma pháp
CD MP3 Anh Văn Phật Pháp -book 1 –
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam: 35 năm hình thành và phát triển

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin thành kính cảm niệm công đức của quý Phật tử gần xa đã chung tay vì Phật sự đầy ý nghĩa này với 802 lượt đóng góp tịnh tài trong suốt một năm qua. Hiện tại 20 đầu sách còn lại vẫn đang được biên soạn và hoàn thiện để tiếp tục đưa vào in ấn phục vụ cho 33 trường Trung cấp Phật học trên cả nước. Kính mong quý vị liễu tri và tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trong chương trình “Ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường Trung cấp Phật học giai đoạn 4” (C84-4) .

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

Báo cáo


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook