Loading...

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” KỲ 7 (C106-7)

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” KỲ 7 (C106-7)
  • 1.192.653.733 VNĐ

    Đã thu

  • 600.000.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 475

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 919

Báo cáo

Tổng kết

Bắt đầu vận động:05/11/2018

Kết thúc vận động: 22/5/2019

Tổng tịnh tài đóng góp:  1.192.653.733  đồng

Tổng chi phí của chương trình: 600.000.000  đồng  

Tịnh tài đóng góp vào C106-8:  592.653.733 đồng     

Số lượt đóng góp: 475

“Tam bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.” – HT. Thích Thanh Từ
Ý thức được giá trị quý báu của ba ngôi tam bảo, cũng như thể hiện tấm lòng biết ơn và nhớ ơn Phật, Pháp, Tăng, từ năm 2017, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã được ra đời. Đến nay, sau 6 kỳ cúng dường, Quỹ đã và đang huy động nguồn tịnh tài phục vụ cúng dường và hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM (cơ sở Lê Minh Xuân). Sau 6 tháng triển khai quý 1 và 2/2019, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học viện PGVN TP. HCM (cơ sở Lê Minh Xuân) số tiền 600 triệu đồng.
Sự đóng góp Quỹ Đời Sống Tăng Ni tuy không quá lớn nhưng đã trở thành là nguồn trợ lực ổn định, lâu dài phục vụ công tác giáo dục Tăng, Ni tài đức. Hơn thế, sự ra đời và phát triển của Quỹ Đời Sống Tăng Ni còn là minh chứng cho nét đẹp hộ trì Đạo pháp của hàng Phật tử tại gia.
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức vô lượng của quý mạnh thường quân vì đã đồng hành cùng chương trình trong thời gian qua, đồng thời kính mong quý vị tiếp tục chung tay, góp sức hỗ trợ để chương trình “Cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 8” (C106-8). Kính chúc quý vị và quý quyến được trọn lành năm phước báu: phước trí tuệ, phước tài sản đủ đầy, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tướng, phước thuận duyên.
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook