Loading...

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM (CS LÊ MINH XUÂN) LẦN 2 (C214)

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM (CS LÊ MINH XUÂN) LẦN 2 (C214)
  • 538.835.000 VNĐ

    Đã thu

  • 505.000.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 22

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 51

Báo cáo

Tổng tịnh tài đóng góp: 538. 835.000 đồng Tổng chi phí của chương trình: 505.000.000 đồng Tịnh tài chuyển vào C213: 33.835.000 đồng Số lượt đóng góp: 22

An cư kiết hạ không chỉ là khoảng thời gian quý báu để chư Tăng Ni an định tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức mà còn là thời gian quý báu để hàng Phật tử tại gia có dịp bày tỏ tấm lòng tri ân công đức vô lượng của Tam bảo. Với sứ mệnh hộ trì Phật Pháp, vào ngày 27/5/2019, sau đợt cúng dường Trường hạ Học viện PGVN -TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân) lần thứ 1, thể theo thành tâm hồi hướng phước đức cho cha mình là Hương linh Mai Văn Ngọc, pháp danh Chiếu Thành, hưởng thọ 74 tuổi, vãng sinh ngày 25-5-2019 của Phật tử Phương Hiếu, thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tiếp tục tổ chức cúng dường trai Tăng Trường hạ Học viện với tịnh tài lên đến 505 triệu đồng. Ngoài đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, buổi cúng dường trai Tăng lần này có sự tham gia của các đoàn Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm (do TT. Thích Thanh Phong làm trưởng đoàn), Tịnh xá Ngọc Chơn (do Sư cô Liên Thảo làm trưởng đoàn), đoàn gia đình Phật tử Thiện Thông Tp. Biên Hòa, gia đình Phật tử Diệu Đức, gia đình Phật tử Hoa Thảo tỉnh Tiền Giang và chùa Phước Lâm Tp. Sóc Trăng. Quang lâm chứng minh buổi cúng dường có Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện PGVN -TP.HCM; HT. Yoshimizu Daichi (Nhật Bản); Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện, Ban Giảng huấn và 750 Tăng, Ni sinh tu học nội trú tại Trường hạ Học viện. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức của gia đình Phật tử Phương Hiếu cùng quý mạnh thường quân, quý Phật tử hữu duyên đã chung tay đóng góp cho Phật sự. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo từ bi gia hộ cho quý vị phước huệ trang nghiêm, vạn sự hanh thông và luôn vững tâm bồ-đề hộ trì cho Đạo Pháp. Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát ma-ha-tát!

Hình ảnh

Tổng kết

Tổng tịnh tài đóng góp: 538. 835.000 đồng
Tổng chi phí của chương trình: 505.000.000 đồng
Tịnh tài chuyển vào C213: 33.835.000 đồng
Số lượt đóng góp: 22

An cư kiết hạ không chỉ là khoảng thời gian quý báu để chư Tăng Ni an định tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức mà còn là thời gian quý báu để hàng Phật tử tại gia có dịp bày tỏ tấm lòng tri ân công đức vô lượng của Tam bảo. Với sứ mệnh hộ trì Phật Pháp, vào ngày 27/5/2019, sau đợt cúng dường Trường hạ Học viện PGVN -TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân) lần thứ 1, thể theo thành tâm hồi hướng phước đức cho cha mình là Hương linh Mai Văn Ngọc, pháp danh Chiếu Thành, hưởng thọ 74 tuổi, vãng sinh ngày 25-5-2019 của Phật tử Phương Hiếu, thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tiếp tục tổ chức cúng dường trai Tăng Trường hạ Học viện với tịnh tài lên đến 505 triệu đồng.
Ngoài đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, buổi cúng dường trai Tăng lần này có sự tham gia của các đoàn Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm (do TT. Thích Thanh Phong làm trưởng đoàn), Tịnh xá Ngọc Chơn (do Sư cô Liên Thảo làm trưởng đoàn), đoàn gia đình Phật tử Thiện Thông Tp. Biên Hòa, gia đình Phật tử Diệu Đức, gia đình Phật tử Hoa Thảo tỉnh Tiền Giang và chùa Phước Lâm Tp. Sóc Trăng.
Quang lâm chứng minh buổi cúng dường có Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện PGVN -TP.HCM; HT. Yoshimizu Daichi (Nhật Bản); Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện, Ban Giảng huấn và 750 Tăng, Ni sinh tu học nội trú tại Trường hạ Học viện.
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức của gia đình Phật tử Phương Hiếu cùng quý mạnh thường quân, quý Phật tử hữu duyên đã chung tay đóng góp cho Phật sự. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo từ bi gia hộ cho quý vị phước huệ trang nghiêm, vạn sự hanh thông và luôn vững tâm bồ-đề hộ trì cho Đạo Pháp.
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát ma-ha-tát!


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook