XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121)

  • 1.531.941.250VND

    Đã thu

  • 1.568.196.719VND

    Số tiền cần

  • 406

    Lượt đóng góp

614219041

Ngày

2

Tiếng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tổng Kết

“Địa ngục chưa trống thề không thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ đề”. Hạnh nguyện bao la, vĩ đại ấy của Bồ tát Địa Tạng Vương vẫn luôn vang vọng trong tâm khảm mỗi người con Phật, như một tấm gương sáng ngời cho tấm lòng vị tha tuyệt đối, thương yêu chúng sanh vô hạn.

Danh hiệu của Bồ tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa! Bồ tát nguyện cứu độ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật, đối với người tu cũng nguyện chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác trong tâm, ngay đó cũng thành Phật. Đây chính là hai mặt sự và lý trong hạnh nguyện của Bồ tát. Như vậy, noi theo tấm gương của Bồ tát Địa Tạng, mỗi hành giả trên con đường Tu học phải không ngừng nuôi dưỡng, phát triển hạnh nguyện bồ đề, có như vậy thì mới mong gạt bỏ, cắt đứt dần cái ngã vô minh, vị kỷ bao đời nay!

Với tấm lòng tôn kính, tán dương tinh thần đại nguyện của Bồ tát Địa Tạng, cùng với mong muốn gặt hái được những ích lợi lớn về mặt chuyển hóa qua việc khắc ghi, học hỏi những đức hạnh cao cả của Ngài, chùa Giác Ngộ đã phát tâm dành một phần diện tích của chùa để xây dựng công trình “Nhà Địa Tạng” với tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ 568 triệu  đồng.

Công trình có tổng diện tích 95 m2, gồm 1 tầng trệt và 4 tầng lầu. Điện thờ Bồ Tát được xây dựng trang nghiêm ngự ở tầng trệt và 4 tầng còn lại dùng để đặt hài cốt nhằm đáp ứng một nhu cầu rất thực tế của quý Phật tử là gửi gắm hài cốt của người thân đã khuất. Đây sẽ là một không gian đặc biệt để chúng ta vừa tưởng nhớ đến người thân yêu đã khuất, vừa góp phần nuôi dưỡng đời sống tâm linh trong kiếp sống mới của họ. Bởi niềm tin rằng, trong không gian tâm linh vô cùng tận với trùng trùng duyên khởi, oai lực độ trì, gia hộ của Tam Bảo cùng với năng lượng chúc phúc an lành của người thân sẽ đến được với người đã khuất, đó sẽ là những duyên lành kỳ diệu tác động tích cực đến kiếp sống mới của họ, giúp cho họ được hướng thượng trong ánh hào quang của Phật Pháp.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử hữu duyên đã chung tay góp sức xây dựng và hoàn chỉnh thêm cho ngôi Tam Bảo chùa Giác Ngộ. Xin chắp tay sen búp kính ngưỡng tri ân những tấm lòng vị nhân sinh ấy! Nguyện chúc quý vị sẽ luôn được sống trong Pháp mầu của Chư Phật!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

Hình Ảnh

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1