CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147)

  • 9.000.000.000VND

    Đã thu

  • 9.000.000.000VND

    Số tiền cần

  • 3

    Lượt đóng góp

614212949

Ngày

8

Tiếng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tổng Kết

Ngày 26/01/2018, TT. Thích Nhật Từ cùng với đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đến tham dự lễ “Khánh thành chùa Kim Linh” tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.  Tổng kinh phí trùng tu, xây dựng chùa lên đến 9 tỷ đồng và được phát tâm đóng góp bởi một số mạnh thường quân hữu duyên.

Từ lâu trong tâm hồn của bà con huyện Chợ Gạo, chùa Kim Linh đã là một ngôi nhà tinh thần không thể thiếu. Trải qua biết bao năm tháng, ngôi già lam nay đã xuống cấp trầm trọng, gây trở ngại đáng kể cho các hoạt động Tu học của quý Tăng Ni và chúng Phật tử. Với mong muốn bà con sớm có một ngôi Tam bảo khang trang để ổn định việc tu học đã thôi thúc các mạnh thường quân phát tâm dõng mãnh hỗ trợ việc trùng tu và xây dựng lại chùa. Tấm lòng thiết tha vì Đạo Pháp và nhân sinh đã được sự ủng hộ của Chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền địa phương. Phật sự chùa Kim Linh hoàn thành viên mãn đã và sẽ góp phần khơi sáng ngọn tâm đăng trong lòng biết bao người còn mãi u mê, ngụp lặn trong khổ đau.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin thành kính cảm niệm công đức của các quý mạnh thường quân vì sự nghiệp “mang ánh sáng Phật Pháp vào đời làm lợi lạc chúng sinh”, các quý Phật tử đã phát tâm lành lớn, vừa giúp cho Tăng Ni được an tâm tu học, vừa góp phần đưa chân lý nhiệm mầu đến cho bao tha nhân. Với công đức ấy, nguyện chúc cho quý vị và gia quyến luôn được sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật, sớm ngày thành tựu quả Vô thượng Bồ đề - Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

Hình Ảnh

1
1
1
1
1
1
1
1
1