HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 24: Gần 500 người đăng ký hiến máu – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 24: Gần 500 người đăng ký hiến máu

  • Đã thu

  • Số tiền cần

  • Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

THÔNG TIN CHUNG

Sáng nay (06.04.2019), tại chùa Giác Ngộ đã diễn ra chương trình Hiến máu nhân đạo lần thứ 24. Tham dự chương trình hiến máu lần này có sự tham gia của đông đảo người hiến máu, y bác sĩ, điều dưỡng, phụng sự viên…

Chương trình Hiến máu nhân đạo lần thứ 24 do Chùa Giác Ngộ phối hợp với Bệnh viện truyền máu huyết học TP HCM tổ chức. Trong chương trình hiến máu lần thứ 24 này, Chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động được 494 người đăng ký hiến, trong đó có 364 lượt hiến thành công.

Theo các bác sĩ Bệnh viện truyền máu huyết học cho biết, những người tham gia hiến máu sẽ được tiếp tục hiến máu sớm nhất là sau 12 tuần kể từ lần hiến máu gần nhất. Vì vậy, để việc cho máu được diễn ra thuận tiện, người hiến máu cần lưu ý vấn đề trên nhằm tránh trường hợp đăng ký hiến nhưng không được hiến.

Riêng trong đợt Hiến máu nhân đạo lần thứ 24 (HM24), số lượng người đến tham gia hiến máu và số người được hiến có chênh lệch là do trữ lượng nhóm máu B trong ngân hàng máu đã đủ, vì vậy số lượng người tham gia hiến máu có nhóm máu B không thể tham gia hiến máu. (Trong các đợt hiến máu sắp tới tại chùa Giác Ngộ, nhóm máu B vẫn được tham gia hiến máu bình thường)

Bố thí đứng hàng đầu trong các việc thiện lành mà Phật dạy, động cơ của sự bố thí là lòng từ bi mong muốn chia sẻ và cứu giúp người. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” – hiến máu nhân đạo là một chương trình hết sức ý nghĩa được diễn ra vào ngày thứ 7 đầu tiên của tháng tại chùa Giác Ngộ. Đến nay, qua 24 lần tổ chức hiến máu nhân đạo, chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động được 4.543 lượt đăng ký hiến, 3.959 lượt hiến thành công.

Kết thúc chương trình Hiến máu nhân đạo lần 24, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Chùa Giác Ngộ xin gửi đến tất cả những người tham gia hiến máu, những Phật tử, phụng sự viên tham gia và hỗ trợ cho chương trình hiến máu nhân đạo lời chúc sức khỏe, tâm an, mọi việc hanh thông, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Hình Ảnh