Học Bổng – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ KÌ 5 (HBTS-5)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C198)

Hoàn Thành

23 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP (BÀ RỊA – VŨNG TÀU) (C209)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 305.415.000VND
Số tiền cần
Lượt đóng góp
140
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT “5 TRONG 1” CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI CAI LẬY, TIỀN GIANG (C188)

Hoàn Thành

- 20181209
Đã nhận: 1.376.750.000VND
Số tiền cần
1.376.037.500VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
614245822

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HBTS-4)

Hoàn Thành

06 - 03
2019
Đã nhận: 1.199.421.993VND
Số tiền cần
1.078.800.000VND
Lượt đóng góp
278
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY DÀNH CHO TĂNG NI (C186)

Hoàn Thành

- 20181229
Đã nhận: 1.601.247.789VND
Số tiền cần
1.626.055.000VND
Lượt đóng góp
237
Ngày còn lại
614246433

Cúng dường “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 7 (C106-7)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20190330
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
614523437

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY LẦN 5 NĂM 2018 (C179)

Hoàn Thành

- 20181229
Đã nhận: 463.884.000VND
Số tiền cần
471.400.000VND
Lượt đóng góp
114
Ngày còn lại
614246433

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO KHÓA XI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM (C177)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 98.053.434VND
Số tiền cần
91.018.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0