Học Bổng – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT “5 TRONG 1” CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI CAI LẬY, TIỀN GIANG (C188)

Hoàn Thành

- 20181209
Đã nhận: 1.376.750.000VND
Số tiền cần
1.376.037.500VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
614245881

Học bổng Tiến sĩ kỳ 4 (HBTS_4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20190331
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
614523526

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY DÀNH CHO TĂNG NI (C186)

Hoàn Thành

- 20181229
Đã nhận: 1.601.247.789VND
Số tiền cần
1.626.055.000VND
Lượt đóng góp
237
Ngày còn lại
614246492

Cúng dường “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 7 (C106-7)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20190330
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
614523496

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY LẦN 5 NĂM 2018 (C179)

Hoàn Thành

- 20181229
Đã nhận: 463.884.000VND
Số tiền cần
471.400.000VND
Lượt đóng góp
114
Ngày còn lại
614246492

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO KHÓA XI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM (C177)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 98.053.434VND
Số tiền cần
91.018.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH HÚY KỴ TỔ CHÙA GIÁC NGỘ (C173)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 546.969.209VND
Số tiền cần
536.849.000VND
Lượt đóng góp
128
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU YÊU THƯƠNG 2018 (C172)

Hoàn Thành

- 20180924
Đã nhận: 65.700.000VND
Số tiền cần
65.046.000VND
Lượt đóng góp
28
Ngày còn lại
614237207

ĐẠI LỄ VU-LAN BÁO HIẾU TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP VÀ THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU (C170)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0