Học Bổng – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

ĐẠI LỄ VU-LAN BÁO HIẾU TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP VÀ TIẾP KIẾN THIỀN SƯ THÍCH THANH TỪ (C170)

Chưa Chọn Tiến Độ

-
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN TẠI CHÙA TƯỢNG SƠN (HÀ TĨNH) (C168)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180818
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614234161

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y CHÙA GIÁC NGỘ (C167)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180824
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614234343

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI: Tổng kết Quý 2/2018 (C106-5)

Hoàn Thành

- 20180731
Đã nhận: 690.014.833VND
Số tiền cần
600.000.000VND
Lượt đóng góp
240
Ngày còn lại
614231512

HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HBTS_3)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20181110
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614243050

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” – KỲ 6 (C106-6)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180930
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614237571

Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây (C160)

Hoàn Thành

- 20180718
Đã nhận: 746.347.363VND
Số tiền cần
414.887.080VND
Lượt đóng góp
442
Ngày còn lại
614231117

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM (CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN, BÌNH CHÁNH) (C161)

Hoàn Thành

- 20180729
Đã nhận: 940.426.009VND
Số tiền cần
763.676.800VND
Lượt đóng góp
328
Ngày còn lại
614231451

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ĐỊNH (C164)

Hoàn Thành

- 20180714
Đã nhận: 366.583.002VND
Số tiền cần
374.554.000VND
Lượt đóng góp
89
Ngày còn lại
614230997