Từ Thiện – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

Di Lặc Du Xuân 2019 (C195)

Tiếp Nhận Đóng Góp

04 - 02
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
13

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C194)

Tiếp Nhận Đóng Góp

20 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
240.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

 THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI BẾN TRE (C193)

Tiếp Nhận Đóng Góp

17 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
90.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI AN GIANG (C192)

Đang Thực Hiện

11 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
150.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

 THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2019

Tiếp Nhận Đóng Góp

22 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
870.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI BIỂN HỒ – CAMPUCHIA (C184)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 300.950.500VND
Số tiền cần
301.324.900VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ (C185)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 787.118.150VND
Số tiền cần
777.738.150VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG: TẶNG 827 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C171)

Hoàn Thành

10 - 09
2018
Đã nhận: 454.895.200VND
Số tiền cần
409.355.000VND
Lượt đóng góp
68
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN TẠI PHƯỜNG 3 QUẬN 10 TP. HCM (C169)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 82.678.245VND
Số tiền cần
79.490.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0