Từ Thiện – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”, TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C197)

Hoàn Thành

14 - 01
2019
Đã nhận: 54.300.000VND
Số tiền cần
54.300.000VND
Lượt đóng góp
7
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG DÀNH CHO HỘ KHÓ KHĂN TẠI PHƯỜNG 3, QUẬN 10, TP.HCM (C196)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 74.471.200VND
Số tiền cần
87.640.000VND
Lượt đóng góp
119
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “DI LẶC DU XUÂN 2019 (C195)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 317.898.200VND
Số tiền cần
221.000.000VND
Lượt đóng góp
242
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI HÀ TĨNH (C194)

Hoàn Thành

20 - 01
2019
Đã nhận: 266.095.784VND
Số tiền cần
276.160.000VND
Lượt đóng góp
122
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI BẾN TRE (C193)

Hoàn Thành

17 - 01
2019
Đã nhận: 235.670.000VND
Số tiền cần
150.000.000VND
Lượt đóng góp
88
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI AN GIANG (C192)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 526.398.200VND
Số tiền cần
525.655.000VND
Lượt đóng góp
148
Ngày còn lại
0

 THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2019

Hoàn Thành

22 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
870.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI BIỂN HỒ – CAMPUCHIA (C184)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 300.950.500VND
Số tiền cần
301.324.900VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ (C185)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 787.118.150VND
Số tiền cần
777.738.150VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0