Từ Thiện – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “CÚNG DƯỜNG VÀ TỪ THIỆN Ở BÀ RỊA VŨNG TÀU” (C207)

Hoàn Thành

16 - 02
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
706
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI DU HỌC VÀ TỪ THIỆN ẤN ĐỘ (C206)

Hoàn Thành

06 - 03
2019
Đã nhận: 623.853.600VND
Số tiền cần
623.853.600VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”, TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C197)

Hoàn Thành

14 - 01
2019
Đã nhận: 54.300.000VND
Số tiền cần
54.300.000VND
Lượt đóng góp
7
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG DÀNH CHO HỘ KHÓ KHĂN TẠI PHƯỜNG 3, QUẬN 10, TP.HCM (C196)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 74.471.200VND
Số tiền cần
87.640.000VND
Lượt đóng góp
119
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “DI LẶC DU XUÂN 2019 (C195)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 317.898.200VND
Số tiền cần
221.000.000VND
Lượt đóng góp
242
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI HÀ TĨNH (C194)

Hoàn Thành

20 - 01
2019
Đã nhận: 266.095.784VND
Số tiền cần
276.160.000VND
Lượt đóng góp
122
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI BẾN TRE (C193)

Hoàn Thành

17 - 01
2019
Đã nhận: 235.670.000VND
Số tiền cần
150.000.000VND
Lượt đóng góp
88
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI AN GIANG (C192)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 526.398.200VND
Số tiền cần
525.655.000VND
Lượt đóng góp
148
Ngày còn lại
0

 THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2019

Hoàn Thành

22 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
870.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0