Từ Thiện – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT Ở THANH HÓA VÀ HÒA BÌNH (C127)

Hoàn Thành

26 - 10
2017
Đã nhận: 762.375.733VND
Số tiền cần
742.932.000VND
Lượt đóng góp
523
Ngày còn lại
0

“Trao Tặng Yêu Thương” cho hộ nghèo Quận 10 (C120)

Hoàn Thành

02 - 09
2017
Đã nhận: 65.921.800VND
Số tiền cần
59.421.800VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ VÀ TRAO HỌC BỔNG “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NAM (C118)

Hoàn Thành

01 - 09
2017
Đã nhận: 176.955.500VND
Số tiền cần
161.372.000VND
Lượt đóng góp
55
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO 500 NGƯỜI KHIẾM THỊ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C119)

Hoàn Thành

30 - 08
2017
Đã nhận: 304.561.000VND
Số tiền cần
259.833.000VND
Lượt đóng góp
30
Ngày còn lại
0

LỄ VU LAN VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI HÀ TĨNH (C114)

Hoàn Thành

25 - 08
2017
Đã nhận: 202.411.620VND
Số tiền cần
200.580.000VND
Lượt đóng góp
46
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3_TẠI TÂY NINH (C111)

Hoàn Thành

19 - 07
2017
Đã nhận: 250.844.785VND
Số tiền cần
252.600.000VND
Lượt đóng góp
80
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM & HỌC SINH TẠI ĐẮK LẮK – C107

Hoàn Thành

13 - 05
2017
Đã nhận: 1.875.291.000VND
Số tiền cần
1.826.976.850VND
Lượt đóng góp
135
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C104)

Hoàn Thành

01 - 04
2017
Đã nhận: 103.823.000VND
Số tiền cần
103.823.000VND
Lượt đóng góp
11
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ VÀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG C101

Hoàn Thành

16 - 03
2017
Đã nhận: 390.092.462VND
Số tiền cần
439.491.650VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
0