Từ Thiện – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI TỈNH YÊN BÁI (C166)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Trao Tặng Yêu Thương cho Người Khiếm Thị ở Sóc Trăng (C162)

Hoàn Thành

- 20180520
Đã nhận: 516.476.000VND
Số tiền cần
519.981.000VND
Lượt đóng góp
147
Ngày còn lại
614224972

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ THÁNG 3/2018 (C154)

Hoàn Thành

- 20180318
Đã nhận: 580.944.000VND
Số tiền cần
580.944.000VND
Lượt đóng góp
105
Ngày còn lại
614218826

Di Lặc Du Xuân 2018 – C138

Hoàn Thành

- 20180215
Đã nhận: 315.849.086VND
Số tiền cần
275.120.000VND
Lượt đóng góp
219
Ngày còn lại
614215689

“Quà Tết Yêu Thương” cho Trẻ em tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu Niên TP.HCM (C149)

Hoàn Thành

- 20180212
Đã nhận: 39.988.736VND
Số tiền cần
34.593.000VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
614215598

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO PHƯỜNG 3, QUẬN 10 (C148)

Hoàn Thành

- 20180210
Đã nhận: 326.305.736VND
Số tiền cần
326.017.000VND
Lượt đóng góp
37
Ngày còn lại
614215538

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI ĐỒNG THÁP (C136)

Hoàn Thành

- 20180209
Đã nhận: 461.128.520VND
Số tiền cần
356.667.500VND
Lượt đóng góp
210
Ngày còn lại
614215507

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2018” TẠI TÂY NINH – C144

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 143.710.000VND
Số tiền cần
138.712.000VND
Lượt đóng góp
85
Ngày còn lại
614215323

TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C137)

Hoàn Thành

- 20180123
Đã nhận: 368.806.720VND
Số tiền cần
345.076.000VND
Lượt đóng góp
56
Ngày còn lại
614212890