Từ Thiện – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI THANH HÓA – C39

Hoàn Thành

- 20150115
Đã nhận: 156.895.000VND
Số tiền cần
326.280.000VND
Lượt đóng góp
20
Ngày còn lại
613299477

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI CHÙA TƯỢNG SƠN VÀ TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG – HÀ TĨNH – C38

Hoàn Thành

- 20150110
Đã nhận: 193.641.000VND
Số tiền cần
269.015.000VND
Lượt đóng góp
105
Ngày còn lại
613299325

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ VÀ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI ĐỒNG NAI – C37

Hoàn Thành

- 20141225
Đã nhận: 234.040.000VND
Số tiền cần
234.040.000VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613028893

TẶNG HỌC BỔNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ – C35

Hoàn Thành

- 20141109
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
60
Ngày còn lại
613025364

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU – C33

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 138.000.000VND
Số tiền cần
138.000.000VND
Lượt đóng góp
26
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI KON TUM – C31

Hoàn Thành

- 20140926
Đã nhận: 178.115.000VND
Số tiền cần
178.115.000VND
Lượt đóng góp
38
Ngày còn lại
613019793

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ, NGƯỜI TÀN TẬT TẠI SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU – C30

Hoàn Thành

- 20141009
Đã nhận: 256.156.000VND
Số tiền cần
256.156.000VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
613022319

VUI TRUNG THU CÙNG HS NGHÈO NGHỆ AN – C29

Hoàn Thành

- 20140906
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
75.400.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613019185

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ CÁC TỈNH MIỀN TÂY – C24

Hoàn Thành

- 20140630
Đã nhận: 146.950.000VND
Số tiền cần
146.448.500VND
Lượt đóng góp
88
Ngày còn lại
613010784