Từ Thiện – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NHỮNG NGƯỜI MÙ TẠI TP. HCM – C22

Hoàn Thành

23 - 05
2014
Đã nhận: 33.400.000VND
Số tiền cần
33.400.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI NGHÈO NƠI ĐẤT PHẬT– C20

Hoàn Thành

- 20140325
Đã nhận: 190.600.000VND
Số tiền cần
190.600.000VND
Lượt đóng góp
61
Ngày còn lại
613001628

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI NHA TRANG – C19

Hoàn Thành

- 20140219
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
95
Ngày còn lại
612998401

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO TẠI PHÚ NHUẬN, TP.HCM – C18

Hoàn Thành

- 20140130
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
25.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
612995694

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C17

Hoàn Thành

- 20140125
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
29
Ngày còn lại
612995541

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 2 TẠI THANH HÓA – C16

Hoàn Thành

- 20140114
Đã nhận: 231.250.000VND
Số tiền cần
326.280.000VND
Lượt đóng góp
20
Ngày còn lại
612995206

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NGÃI & BÌNH ĐỊNH – C15

Hoàn Thành

- 20140109
Đã nhận: 330.980.000VND
Số tiền cần
330.980.000VND
Lượt đóng góp
37
Ngày còn lại
612995053

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG ĐỢT 3 TẠI QUẢNG NGÃI – C12

Hoàn Thành

- 20131204
Đã nhận: 536.410.000VND
Số tiền cần
536.410.000VND
Lượt đóng góp
149
Ngày còn lại
612724014

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI ẤN ĐỘ – C10

Hoàn Thành

- 20131123
Đã nhận: 265.180.000VND
Số tiền cần
265.180.000VND
Lượt đóng góp
104
Ngày còn lại
612721548