Từ Thiện – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ VÀ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI ĐỒNG NAI – C37

Hoàn Thành

25 - 12
2014
Đã nhận: 234.040.000VND
Số tiền cần
234.040.000VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0

TẶNG HỌC BỔNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ – C35

Hoàn Thành

09 - 11
2014
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
60
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU – C33

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 138.000.000VND
Số tiền cần
138.000.000VND
Lượt đóng góp
26
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI KON TUM – C31

Hoàn Thành

26 - 09
2014
Đã nhận: 178.115.000VND
Số tiền cần
178.115.000VND
Lượt đóng góp
38
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ, NGƯỜI TÀN TẬT TẠI SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU – C30

Hoàn Thành

09 - 10
2014
Đã nhận: 256.156.000VND
Số tiền cần
256.156.000VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
0

VUI TRUNG THU CÙNG HS NGHÈO NGHỆ AN – C29

Hoàn Thành

- 20140906
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
75.400.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613019246

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ CÁC TỈNH MIỀN TÂY – C24

Hoàn Thành

30 - 06
2014
Đã nhận: 146.950.000VND
Số tiền cần
146.448.500VND
Lượt đóng góp
88
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NHỮNG NGƯỜI MÙ TẠI TP. HCM – C22

Hoàn Thành

23 - 05
2014
Đã nhận: 33.400.000VND
Số tiền cần
33.400.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI NGHÈO NƠI ĐẤT PHẬT– C20

Hoàn Thành

- 20140325
Đã nhận: 190.600.000VND
Số tiền cần
190.600.000VND
Lượt đóng góp
61
Ngày còn lại
613001561