Từ Thiện – Trang 9 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

VUI TRUNG THU CÙNG HS NGHÈO NGHỆ AN – C29

Hoàn Thành

- 20140906
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
75.400.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613019152

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ CÁC TỈNH MIỀN TÂY – C24

Hoàn Thành

- 20140630
Đã nhận: 146.950.000VND
Số tiền cần
146.448.500VND
Lượt đóng góp
88
Ngày còn lại
613010751

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NHỮNG NGƯỜI MÙ TẠI TP. HCM – C22

Hoàn Thành

- 20140523
Đã nhận: 33.400.000VND
Số tiền cần
33.400.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613007495

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI NGHÈO NƠI ĐẤT PHẬT– C20

Hoàn Thành

- 20140325
Đã nhận: 190.600.000VND
Số tiền cần
190.600.000VND
Lượt đóng góp
61
Ngày còn lại
613001467

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI NHA TRANG – C19

Hoàn Thành

- 20140219
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
95
Ngày còn lại
612998240

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO TẠI PHÚ NHUẬN, TP.HCM – C18

Hoàn Thành

- 20140130
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
25.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
612995533

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C17

Hoàn Thành

- 20140125
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
29
Ngày còn lại
612995380

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 2 TẠI THANH HÓA – C16

Hoàn Thành

- 20140114
Đã nhận: 231.250.000VND
Số tiền cần
326.280.000VND
Lượt đóng góp
20
Ngày còn lại
612995045

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NGÃI & BÌNH ĐỊNH – C15

Hoàn Thành

- 20140109
Đã nhận: 330.980.000VND
Số tiền cần
330.980.000VND
Lượt đóng góp
37
Ngày còn lại
612994892