Từ Thiện – Trang 9 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI NHA TRANG – C19

Hoàn Thành

- 20140219
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
95
Ngày còn lại
612998334

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO TẠI PHÚ NHUẬN, TP.HCM – C18

Hoàn Thành

- 20140130
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
25.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
612995627

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C17

Hoàn Thành

- 20140125
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
29
Ngày còn lại
612995474

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 2 TẠI THANH HÓA – C16

Hoàn Thành

- 20140114
Đã nhận: 231.250.000VND
Số tiền cần
326.280.000VND
Lượt đóng góp
20
Ngày còn lại
612995139

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NGÃI & BÌNH ĐỊNH – C15

Hoàn Thành

- 20140109
Đã nhận: 330.980.000VND
Số tiền cần
330.980.000VND
Lượt đóng góp
37
Ngày còn lại
612994986

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG ĐỢT 3 TẠI QUẢNG NGÃI – C12

Hoàn Thành

- 20131204
Đã nhận: 536.410.000VND
Số tiền cần
536.410.000VND
Lượt đóng góp
149
Ngày còn lại
612723947

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI ẤN ĐỘ – C10

Hoàn Thành

- 20131123
Đã nhận: 265.180.000VND
Số tiền cần
265.180.000VND
Lượt đóng góp
104
Ngày còn lại
612721481

CỨU TRỢ MIỀN TRUNG ĐỢT 2 TẠI HÀ TĨNH VÀ ĐÀ NẴNG – C08

Hoàn Thành

- 20131029
Đã nhận: 945.542.000VND
Số tiền cần
945.542.000VND
Lượt đóng góp
188
Ngày còn lại
612718621

CỨU TRỢ MIỀN TRUNG QUẢNG BÌNH VÀ HÀ TĨNH – C07

Hoàn Thành

- 20131011
Đã nhận: 650.000.000VND
Số tiền cần
650.000.000VND
Lượt đóng góp
188
Ngày còn lại
612718072