Từ Thiện – Trang 9 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ TẠI SÓC TRĂNG – C03

Hoàn Thành

03 - 08
2013
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI TTBTXH TÂN HIỆP – BÌNH PHƯỚC – C02

Hoàn Thành

01 - 06
2013
Đã nhận: 105.000.000VND
Số tiền cần
105.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0
«« ...2...56789