Người Sáng Lập Điều Hành – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Người sáng lập

THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ

“QUYỀN UY CHẲNG KHIẾP TINH THẦN.

DỤC THAM CHẲNG NHỚP TÂM HỒN TRẮNG TRONG.

KHỔ NGUY VẪN MỘT TẤM LÒNG.

TỪ BI, ĐỨC ĐỘ, THONG DONG THÁNG NGÀY.”

(THÍCH NHẬT TỪ)

Xem thêm

Hội Đồng Quản Lý Quỹ

đang cập nhật…

đang cập nhật…

đang cập nhật…

đang cập nhật…

Ban điều hành

đang cập nhật…

đang cập nhật…

đang cập nhật…

đang cập nhật…

Ban kiểm soát quỹ

đang cập nhật…

đang cập nhật…

Sơ Đồ Tổ Chức

Chưa có thông tin

37908

Số người giúp đỡ

69

Chương Trình

5346

Thành Viên

280

Phụng Sự Viên

26

Địa Điểm