Loading...

ẤN TỐNG “SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA” (C150)

ẤN TỐNG “SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA” (C150)
0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 143

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG BÁO
ĐÓNG LẠI CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG  “SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA” (C150)

Kính thưa quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng quý Phật tử gần xa,

Đến nay, sau thời gian dài ra mắt và ấn tống tác phẩm, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trân trọng thông báo đến quý mạnh thường quân, quý nhà tâm và quý Phật tử gần xa về việc đóng lại chương trình ấn tống “Sự tích đức Phật Thích Ca” (C150). Theo đó, tất cả tịnh tài đóng góp cúng dường ấn tống cho tác phẩm này đều được Quỹ chuyển vào chương trình “Ấn tống Truyện tranh cuộc đời đức Phật” (C217) và được báo cáo đầy đủ chi tiết tại: https://quydaophatngaynay.org/c217/

Kính mong quý vị hoan hỷ liễu tri!

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
TRƯỞNG BAN
TT. THÍCH NHẬT TỪ


Báo cáo


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook