Loading...

BÁO CÁO SỐ LIỆU ẤN TỐNG TRONG THÁNG 03/2023

Trong tháng 03/2023 vừa qua, Ban Ấn tống Quỹ ĐPNN đã gieo duyên Pháp bảo cho nhiều lượt Phật tử gần xa. Cụ thể:

  • Số liệu ấn tống các ấn phẩm xuất tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay:
  • Về mảng kinh sách: 8.870 ấn bản thuộc 50 đầu sách đã được trao tặng đến các quý nam nữ Phật tử gần xa. Các quyển Kinh sách được thỉnh nhiều nhất trong tháng: Kinh Địa tạng (2.174 ấn bản), Kinh Phật cho người tại gia (1.028 ấn bản), Kinh Phổ môn (1.028 ấn bản), Kinh Phổ môn (987 ấn bản)…
  • Về máy nghe Pháp thoại: Trao tặng 91 máy nghe Pháp thoại đến các quý Phật tử lớn tuổi, ở các vùng sâu, vùng xa.
  • Về phạm vi/đối tượng thỉnh kinh sách:
  • 13.391 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (Lễ Quy y Tam bảo, các hoạt động Phật sự của Tăng đoàn…);
  • 71 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua các chương trình của Quỹ ĐPNN;
  • 5.408 ấn bản được trao tặng cho quý khách tại Tp. Hồ Chí Minh, và quý khách miền Bắc.

Kính thưa các quý Phật tử, 

Đức Phật là bậc đại giác, cái gì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có. Khi chúng ta thương kính Phật, hiểu Phật đồng nghĩa với việc tôn trọng, thường nghe lời dạy của Ngài. Người Phật tử tôn trọng học pháp với thái độ cẩn trọng: “Nghe pháp cho nhuần tai. Nói pháp cho nhuần miệng. Suy tư pháp cho nhuần ý. Định nghĩa mỗi chi pháp cho rõ rệt”. 

Trong kinh Trường Bộ, đức Phật dạy: “Này các thầy Tỳ-kheo, khi gặp nhau có hai việc cần làm: việc thứ nhất là đàm luận trao đổi, học hỏi lắng nghe giáo pháp; thứ hai là cùng nhau im lặng để thiền định, thiền quán – tức là vị Tỳ-kheo suy tư pháp trong bốn đề mục hộ thân tâm: nhớ ân đức Phật, quán bất tịnh, rải tâm từ và niệm sự chết”.

Với những thầy Tỳ-kheo bàn luận giáo pháp, đức Phật tán thán: “Lành thay, lành thay! Này các thầy Tỳ-kheo, gặp gỡ được vị Chánh Đẳng Giác là hy hữu; có được thân người, đầy đủ lục căn, biết Phật pháp và xuất gia trong chánh pháp là hy hữu. Các thầy đã giữ đúng được ý nghĩa và mục đích của đời sống phạm hạnh, chư Phật ba đời – quá khứ, hiện tại, vị lai đều suy tư trong chánh pháp, và sự cúng dường cao thượng cho Như Lai là thực hành giáo pháp”. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo còn đó, những lời dạy của đức Phật là sự thật vẫn còn đó, nên những người đệ tử Phật chúng ta cần phải học pháp, thường xuyên lắng nghe giáo pháp, đọc tụng kinh sách và ứng dụng vào cuộc sống… Mỗi người con Phật đều hoàn thành những phận sự ấy thì chắc chắn giáo pháp sẽ thường cò ở đời. 

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa tham gia thỉnh Kinh, sách, máy nghe Pháp thoại tại link:  bit.ly/quatanggiacngo . Đồng thời, quý vị hãy giới thiệu đến cho gia đình, bạn bè và những người hữu duyên để cùng thỉnh. Chỉ cần thêm một người biết được chánh Pháp, vô minh sẽ càng bị đẩy lùi, thế giới lại thêm phần tươi sáng, tốt đẹp hơn! Nguyện mong tất cả chúng sanh đều có đầy đủ nhân duyên, phước huệ, để được gần gũi với Tam bảo, tu sửa tìm lại chân tánh của mình.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook