Loading...

BÁO CÁO SỐ LIỆU ẤN TỐNG TRONG THÁNG 04/2023

Trong tháng 04/2023 vừa qua, Ban Ấn tống Quỹ ĐPNN đã gieo duyên Pháp bảo cho nhiều lượt Phật tử gần xa. Cụ thể:

*** Số liệu ấn tống các ấn phẩm xuất tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay:

– Về mảng kinh sách: 15.741 ấn bản thuộc 48 đầu sách đã được trao tặng đến các quý nam nữ Phật tử gần xa. Các quyển Kinh sách được thỉnh nhiều nhất trong tháng: Kinh Phật cho người tại gia (2.423 ấn bản), Kinh Từ tâm và Phước đức (1.690 ấn bản), Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu (1.314 ấn bản), 100 Điều Đạo Đức Tại Gia (1.122 ấn bản) …

– Về máy nghe Pháp thoại: Trao tặng 67 máy nghe Pháp thoại đến các quý Phật tử lớn tuổi, ở các vùng sâu, vùng xa.

*** Về phạm vi/đối tượng thỉnh kinh sách:

– 3.964 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (Lễ Quy y Tam bảo, các hoạt động Phật sự của Tăng đoàn…);

– 6.195 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua các chương trình của Quỹ ĐPNN;

– 5.522 ấn bản được trao tặng cho quý khách tại Tp. Hồ Chí Minh, và quý khách miền Bắc.

– 60 ấn bản được trao tặng cho các chùa tại nước ngoài.

Kính thưa các quý Phật tử,

Hoằng pháp lợi sinh không chỉ là bổn phận và trách nhiệm của riêng chư Tăng, mà còn của cả Phật tử tại gia. Người cư sĩ Phật tử phải có bổn phận và trách nhiệm đem những điều bản thân đã tu học được chia sẻ cho nhiều người, giúp họ hiểu Phật pháp, biết thực hành lời Phật dạy. Người Phật tử bắt đầu làm từ những việc phù hợp với khả năng của mình. Nếu không thể giảng kinh, thuyết pháp thì người Phật tử có thể hoằng pháp bằng cách khác. Ví dụ như giới thiệu cho người ta nghe những bài pháp thoại, vấn đáp Phật pháp, giới thiệu mọi người tham gia các khóa tu… Chỉ sợ mình không có tâm hoằng pháp, chứ nếu có tâm hoằng pháp thì chắc chắn sẽ làm được. Người Phật tử chân chính phải có trách nhiệm phổ biến Phật pháp, giúp cho nhiều người hiểu được lời Phật dạy và thực hành áp dụng vào cuộc sống. Khi hiểu Phật pháp rồi, họ sẽ biết tu, biết làm những điều thiện, điều tốt, biết hướng đến con đường giác ngộ, giải thoát. Dần dần, từ một người tốt, lên mười người tốt, trăm người tốt, nghìn người tốt, và rồi mọi người đều tốt. Đến lúc đó, cuộc đời sẽ rất đẹp và nhân gian này sẽ trở thành cõi Tịnh.

Trong kinh Pháp cú có câu: “Khó thay, được làm người/ Khó thay, được sống còn/ Khó thay, nghe diệu pháp…”. Chúng ta được làm người, đó là một phước báu rất lớn, rất hy hữu, nếu để mất thân này, khó mà có lại được. Được làm người đầy đủ lục căn đã khó, được làm người hiểu biết Phật pháp lại càng khó hơn. Chúng ta có được thân người, được hiểu Phật pháp và biết tu tập, lại được ở trong một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh thật đúng là: “Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu”.

Vì vậy, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay rất mong quý Phật tử gần xa tham gia thỉnh Kinh, sách, máy nghe Pháp thoại tại link: bit.ly/quatanggiacngo . Đồng thời, như một cánh tay nối dài mang chánh pháp lan xa, quý vị hãy giới thiệu đến cho gia đình, bạn bè và những người hữu duyên để cùng thỉnh. Chỉ cần thêm một người biết được chánh Pháp, vô minh sẽ càng bị đẩy lùi, thế giới lại thêm phần tươi sáng, tốt đẹp hơn! Nguyện mong tất cả chúng sanh đều có đầy đủ nhân duyên, phước huệ, để được gần gũi với Tam bảo, tu sửa tìm lại chân tánh của mình.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook