Loading...

BÁO CÁO SỐ LIỆU ẤN TỐNG TRONG THÁNG 05/2023

Trong tháng 05/2023 vừa qua, Ban Ấn tống Quỹ ĐPNN đã gieo duyên Pháp bảo cho nhiều lượt Phật tử gần xa. Cụ thể:

Số liệu ấn tống các ấn phẩm xuất tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay:

– Về mảng kinh sách: 14.601 ấn bản thuộc 47 đầu sách đã được trao tặng đến các quý nam nữ Phật tử gần xa. Các quyển Kinh sách được thỉnh nhiều nhất trong tháng: Vui cùng Sen sún: Ngày Phật ra đời! (7.853 ấn bản), Cùng nhau đến chùa tu học (1.385 ấn bản), Nghi thức tưởng niệm đức Phật (660 ấn bản)…

– Về máy nghe Pháp thoại: Trao tặng 28 máy nghe Pháp thoại đến các quý Phật tử lớn tuổi, ở các vùng sâu, vùng xa.

*** Về phạm vi/đối tượng thỉnh kinh sách:
– 3.007 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (Lễ Quy y Tam bảo, các hoạt động Phật sự của Tăng đoàn…);
– 3.455 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua các chương trình của Quỹ ĐPNN;
– 6.898 ấn bản được trao tặng cho quý khách tại Tp. Hồ Chí Minh, và quý khách miền Bắc, miền Trung.
– 1.278 ấn bản được trao tặng cho các chùa tại miền Bắc, miền Trung và miền Tây Nam Bộ.

Kính thưa các quý Phật tử,
Pháp là những lời dạy của đức Phật gồm có Kinh, Luật và Luận, chúng ta thường gọi là tam tạng kinh điển. Kinh và Luật là những lời đức Phật dạy, còn luận là lời của những vị tổ sư, những bậc cao Tăng. Sau khi học và tu tập các Ngài có được kiến thức và kinh nghiệm nên có thể diễn giải những lời trong kinh Phật một cách dễ hiểu. Khi quý vị đọc kinh hoặc đọc luật mà không hiểu nhưng nhờ đọc về luận chúng ta sẽ hiểu một cách dễ dàng. Kinh là do Đức Phật dạy nhưng vẫn có những cuốn kinh do chư tổ viết ra, như Mi – tiên Vấn Đáp Kinh, Pháp bảo đàn Kinh… Với những kinh do Tổ viết, nếu nội dung phù hợp với ba pháp ấn (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết-bàn tịch tịnh) thì đó cũng được gọi là kinh. Bởi lẽ, đức Phật dạy chúng ta cũng căn cứ vào ba pháp ấn đó để ấn chứng giáo pháp của Ngài.

Kinh giống như ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi, như thuốc hay để giúp chúng ta chữa lành bệnh phiền não. Cho nên, kinh chính là giáo pháp của đức Phật. Giáo pháp đó có khả năng đưa chúng ta đến chỗ an vui, giải thoát, ra khỏi biển khổ luân hồi sinh tử trong lục đạo. Muốn vậy, chúng ta cần có niềm tin sâu sắc đối với giáo pháp của Phật.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa tham gia thỉnh Kinh, sách, máy nghe Pháp thoại tại link bên dưới phần bình luận. Đồng thời, quý vị hãy giới thiệu đến cho gia đình, bạn bè và những người hữu duyên để cùng thỉnh. Chỉ cần thêm một người biết được chánh Pháp, vô minh sẽ càng bị đẩy lùi, thế giới lại thêm phần tươi sáng, tốt đẹp hơn! Nguyện mong tất cả chúng sanh đều có đầy đủ nhân duyên, phước huệ, để được gần gũi với Tam bảo, tu sửa tìm lại chân tánh của mình.


Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook