Loading...

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG HỌC PHÍ TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ (C281)

CHƯƠNG TRÌNH  CÚNG DƯỜNG HỌC PHÍ TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ (C281)
  • 797.172.445 VNĐ

    Đã thu

  • 1.105.755.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 480

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 255

Báo cáo

Tổng kết

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 

CÚNG DƯỜNG HỌC PHÍ TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ (C281)

Đào tạo Tăng tài và cải cách hệ thống giáo dục Phật giáo nước nhà là tâm huyết và cũng là những trăn trở của TT. Thích Nhật Từ suốt bao năm qua. “Làm thế nào để Tăng Ni trước khi thọ Tỳ-kheo đều có trình độ Cử nhân Phật học?” Làm sao để Tăng Ni được trang bị đầy đủ kiến thức về Pháp học, để từ đó đi vào Pháp hành, Pháp thành. Từng bước nâng đỡ thế Tăng Ni trẻ trên con đường tu học bằng cách trợ duyên những suất học bổng, trong năm 2021, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã cúng dường học phí đến chư Tăng Ni chùa Giác Ngộ đang theo học các chương trình từ tiểu học đến Tiến sĩ trong nước và nước ngoài với tổng tịnh tài hơn 1,1 tỷ đồng. 

Cụ thể, Quỹ ĐPNN cúng dường học phí đến 8 vị Tăng Ni sinh đang theo học tại Mỹ, Đài Loan, Sri Lanka, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, trong đó có 1 vị là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 3 vị theo học chương trình Thạc sĩ và 4 vị theo học chương trình Cử nhân. Ngoài ra, Quỹ ĐPNN cúng dường học phí đến 39 vị Tăng Ni sinh đang theo học chương trình trong nước (2 vị Tiến sĩ, 4 vị Thạc sĩ, 14 vị Cử nhân, 12 vị Trung học Phổ thông, 2 vị Trung học cơ sở, 2 vị Tiểu học và 3 suất học chứng chỉ vi tính, ngoại ngữ). 

Sự trợ duyên của Quỹ ĐPNN trong suốt nhiều năm qua với các chương trình cúng dường học phí, học bổng Đạo Phật Ngày Nay đã và sẽ là chiếc cầu để các thế hệ Tăng Ni sinh tiếp cận nguồn tri thức vô giá để rồi từ đó, các quý Tăng Ni có cơ hội trau dồi thân tâm và hoàn thiện chính mình hơn ở cả hai phương diện đạo đức và trí tuệ. 

Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được 480 lượt đóng góp với hơn 797 triệu đồng. Tịnh tài còn lại là hơn 308 triệu nhận từ Quỹ Lưu động. Những đóng góp về cho chương trình Cúng dường trường hạ năm 2021 (mã C273) mà vì dịch bệnh ảnh hưởng đã không thể tổ chức đã được chuyển vào chương trình này. Chùa Giác Ngộ – Quỹ ĐPNN xin chân thành tri ân sự phát tâm hỷ cúng từ các quý Phật tử. Sự yểm trợ của quý vị là nguồn động lực lớn để cho các quý Thầy, Cô an tâm tu học. Trước thềm Xuân mới, Quỹ ĐPNN xin kính chúc các quý Phật tử năm phước lành tăng trưởng, sống an vui trong thiện pháp. 

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook