Loading...

CÚNG DƯỜNG CHI PHÍ HỘI THẢO “GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: 40 NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC” VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 40 NĂM GHPGVN (C285)

CÚNG DƯỜNG CHI PHÍ HỘI THẢO “GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: 40 NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC” VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 40 NĂM GHPGVN (C285)
  • 839.495.047 VNĐ

    Đã thu

  • 858.414.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 97

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 276

Báo cáo

Tổng kết

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG

CHI PHÍ HỘI THẢO “GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM: 40 NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC” VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 40 NĂM GHPGVN (C285)

Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã bám rễ sâu trong lòng dân tộc. Sự phát triển của Phật giáo luôn gắn liền và đồng hành cùng vận mệnh của non sông, đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Tinh thần từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha đã được thắp sáng và trao truyền qua bao thế hệ Tăng, Ni, Phật tử. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) vinh dự được cúng dường hơn 858 triệu đồng hỗ trợ tổ chức Hội thảo: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước” và Đại hội đại biểu 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Hội thảo: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước” (11/2021)

Nhằm đánh giá một cách khách quan bối cảnh ra đời, tính lịch sử tất yếu, những thuận lợi – khó khăn, cơ hội – thách thức, cũng như những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) qua 40 năm hình thành, đồng hành với sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, Hội thảo: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước” đã được diễn ra vào ngày 04-11-2021. Hội thảo do Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM đồng tổ chức, đã thu hút được nhiều Tăng sĩ Phật giáo, học giả, nhà nghiên cứu hàng đầu cả nước. 

Các bài nghiên cứu có chất lượng được tinh tuyển, chọn lọc, trình bày vào trong bộ sách cùng tên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước. Bộ sách bao gồm 9 quyển với sáu chủ đề (tương ứng với sáu chủ đề của Hội thảo) bao gồm: (i) Giáo hội Phật giáo Việt Nam và vai trò hộ quốc an dân, (ii)  Các phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX, (iii) Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hoạt động an sinh xã hội, (iv) Giáo dục Phật giáo Việt Nam, (v) Giáo dục Đạo đức Phật giáo, (vi) Văn hóa Phật giáo Việt Nam và ba chủ đề phụ (vii) Nghiên cứu Phật học, (viii) Phật giáo bảo vệ môi trường và (ix) Phật giáo Việt Nam phong trào, văn học và nhân vật. Nội dung của bộ sách nhận định, đánh giá GHPGVN về tinh thần nhập thế, hộ quốc, an dân, hoạt động đối ngoại nhân dân, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần xóa đói giảm nghèo, giáo dục Phật giáo, đào tạo Tăng Ni tài, xóa bỏ mê tín dị đoan, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam và các Phật sự giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam… Những nội dung này mở ra cơ hội trong việc hợp tác nghiên cứu liên ngành về những vấn đề của Phật giáo, GHPGVN trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế. 

Đại hội đại biểu 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam (17 và 18/6/2022)

Kỷ niệm 40 năm thành lập và Đại hội đại biểu Phật giáo TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự GHPG Việt Nam Thành phố tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: Triển lãm ảnh và ảnh nghệ thuật “Phật giáo TP HCM 40 năm xây dựng và phát triển”, chương trình nghệ thuật chủ đề “Ánh Đạo trong dòng sử Việt”… 

Quỹ ĐPNN vinh dự cúng dường chi phí cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo TP HCM 40 năm xây dựng và phát triển”, chi phí in ảnh, thiết trí không gian triển lãm ảnh, in 1.600 ấn bản Sách ảnh Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, in ấn hơn 1.000 ấn bản Văn kiện đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027).  

Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được 97 lượt đóng góp với tịnh tài hơn 839 triệu đồng. Số tịnh tài còn lại là gần 19 triệu đồng, nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu động.  

Quỹ ĐPNN xin thành kính tri ân công đức của quý Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, đã đóng góp tịnh tài nhằm hỗ trợ cho sự thành công viên mãn của Hội thảo “Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước” và Đại hội đại biểu 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý vị sức khỏe, tâm an, vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook