Loading...

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)
  • 4.663.398.000 VNĐ

    Đã thu

  • 5.000.000.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 126

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 654

THÔNG TIN CHUNG

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

CÚNG DƯỜNG TỊNH TÀI XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

Bắt đầu vận động: 26/10/2018

Kết thúc vận động: 26/11/2018

Tổng tịnh tài đóng góp: 4.663.398.000 đồng

Tổng chi phí của chương trình: 5.000.000.000 đồng

Phần tịnh tài được nhận thêm:        336.602.000 đồng

(từ Quỹ lưu động)         

Số lượt đóng góp: 126

Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM – nơi đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni đức trí song toàn, đã, đang và sẽ kế thừa và phát triển đạo Phật, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Đạo pháp và dân tộc. Lấy mục tiêu “Duy tuệ thị nghiệp” làm đầu, dưới sự yểm trợ của quý mạnh thường quân, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng dường 5 tỷ đồng cho chương trình “Cúng dường xây dựng chánh điện tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM – cơ sở Lê Minh Xuân”.

Được biết, cách đây 2 năm, giai đoạn I của công trình xây dựng Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM – cơ sở Lê Minh Xuân đã được hoàn mãn. Cụ thể, việc hoàn thành công trình xây dựng các hạng mục tòa hành chính, tòa học đường, tòa Tăng viện, tòa Ni viện, chánh điện tạm và khu nhà bếp (mỗi tòa chính gồm năm tầng (trừ tòa hành chánh), mỗi tầng gồm 500m2, đã tạm thời đáp ứng được nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của Tăng Ni sinh).

Nhân duyên lành, vào ngày 27/10/2018 (nhằm 19/9 Mậu Tuất), lễ động thổ xây dựng chánh điện Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã được diễn ra trọng thể với sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm. Đây là sự kiện này mang tính bước ngoặt, khởi đầu cho giai đoạn II của công trình xây dựng Học viện.

Khi toàn bộ công trình xây dựng Học viện được hoàn mãn, đây chắc chắn sẽ là nơi tu học Phật học nội trú có quy mô quốc gia, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật.

Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng Tăng sĩ

Thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dâng cúng của người tại gia

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử hữu duyên đã chung tay góp sức xây dựng nên giảng đường của Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM – cơ sở Lê Minh Xuân. Với ý thức ba ngôi Tam bảo là cực phẩm đối với thế gian, quý vị đã phát tâm thiện lành, tiếp nối hạnh nguyện của Ngài Cấp Cô Độc, trở thành những “cánh tay” hộ pháp đắc lực, góp phần lan tỏa ánh sáng giác ngộ của đức Phật. Xin chắp tay sen búp kính ngưỡng tri ân những tấm lòng vị nhân sinh! Nguyện chúc quý vị sẽ luôn được sống trong Pháp mầu của Chư Phật!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Báo cáo


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook