Loading...

Giới: Nền tảng của mọi thiện pháp

Chiều 27/11/2022, ĐĐ. Thích Khải Thành đã chia sẻ đề tài: “Cao hơn trời, nặng hơn đất” đến gần 300 bạn trẻ trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, tại chùa Giác Ngộ.

Với đề tài này, Đại đức giảng sư đã lấy ví dụ từ bài Kinh Tạp A-hàm – Kinh số 1298, khi chư Thiên hỏi đức Phật: “Vật gì cao hơn trời; Vật gì nặng hơn đất; Vật gì nhanh hơn gió; Vật gì nhiều hơn cỏ”. Sau đó, thầy làm rõ vấn đề của bài pháp thoại qua lời giải thích của đức Phật: “Giới đức nặng hơn đất; Mạn cao hơn hư không; Hồi tưởng nhanh hơn gió; Tư tưởng nhiều hơn cỏ.”

Phân tích cụ thể từ bài kinh, đức Phật nói rằng giới là nền tảng của mọi thiện pháp. Bởi vì giới được ví như ngọn đèn sáng soi đường cho chúng ta thoát khỏi bóng tối vô minh. Nhờ giữ gìn giới đức mà sự định tĩnh và tuệ giác sẽ phát sinh. Đồng thời giới còn là tấm khiên bảo hộ che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh và người hành trì giới luật sẽ phát sinh 5 phước báu.

Sau cùng, Đại đức giảng sư đã hướng dẫn các bạn trẻ cách tu tập đối trị tâm kiêu mạn, hồi tưởng và tư tưởng dao động. Đó là thường tôn trọng, khiêm hạ, quán sát ngay trong hiện tại không truy tìm quá khứ hay vọng tưởng đến tương lai.

Tin: Thúy Nhi, Khánh Toàn.
Ảnh: Minh Đức

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook