Loading...

HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ DU HỌC TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HCM (C220)

HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ DU HỌC TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HCM (C220)
0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 1636

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG BÁO
ĐÓNG LẠI CHƯƠNG TRÌNH
CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ  – HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM (C220)

Kính thưa quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng quý Phật tử gần xa,

Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học dành cho sinh viên quốc tế của Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh (HVPGVN TP.HCM) không chỉ mang ý nghĩa truyền trao ánh sáng trí tuệ, giáo lý của đức Phật, giữ gìn và duy trì mạng mạch của Phật Pháp mà còn giúp nâng cao hình ảnh bảo trợ về nghiên cứu Phật giáo trên thế giới của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam nói chung và HVPGVN TP.HCM nói riêng. Từ tháng 06/2019, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hân hạnh là đơn vị bảo trợ chi phí phần trợ cấp cho năm học đầu tiên là 1.500 đô la Mỹ/sinh viên, nghiên cứu sinh (trợ cấp chi phí cho năm đầu tiên bao gồm: vé máy bay, visa và sinh hoạt phí). 

Đến nay, do một số ngoại duyên, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trân trọng thông báo đến quý mạnh thường quân, quý nhà tâm và quý Phật tử gần xa về việc đóng lại chương trình cúng dường “Học bổng cho sinh viên Quốc tế Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh” (C220), cúng dường trợ cấp cho sinh viên/nghiên cứu sinh quốc tế trong năm học đầu tiên. Theo đó, tất cả tịnh tài đóng góp cúng dường cho chương trình đều được Quỹ chuyển vào “Cúng dường thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh (Tài liệu học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh)” (C222) và được báo cáo đầy đủ chi tiết tại: https://quydaophatngaynay.org/c222/

Kính mong quý vị hoan hỷ liễu tri!

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!


TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
TRƯỞNG BAN
TT. THÍCH NHẬT TỪ

Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook