Loading...

KINH TÔN TRỌNG CÁC PHÁP MÔN

Kinh Tôn trọng các pháp môn
Trích từ Kinh tụng hằng ngày
Sa môn Thích Nhật Từ soạn dịch.
Giọng đọc: Nhã Quỳnh

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook