Loading...

NGHÈO NÊN ĐI CHÙA

                                              Người nghèo đừng ngại đi chùa
                                              Pháp mầu Phật dạy đâu mua bằng tiền
                                              Gương xưa Phật, Tổ, Thánh hiền
                                              Giúp người nghèo thiếu thoát miền khổ đau.
 
                                              Lòng từ trải khắp năm châu
                                              Xa gần, già trẻ niệm câu “Di Đà”
                                              Hạnh lành theo Phật Thích Ca
                                              Biết nghèo giữ Đạo chan hòa trước sau.
 
                                              Lòng người luôn giữ thanh cao
                                              Tu tâm, sửa tính cho mau thoát nghèo
                                              Biết tu nghèo chẳng còn theo
                                              Nghèo tiền, nghèo bạc đâu nghèo nghĩa nhân.
 
                                              Ác xa còn thiện thêm gần
                                              Phúc điền Tam Bảo chuyên cần gắng tu
                                              Đã tu chớ có Tu mù
                                              Giữ gìn ba nghiệp, oán thù dần tan.
 
                                              Đức cao, hỷ xả, khinh an
                                              Đoan thân, chính niệm chẳng màng thị phi
                                              Đường Đạo thong thả bước đi
                                              Kính già, yêu trẻ, từ bi độ đời.
Vô Trí – Tâm Hoà
Ảnh: Internet

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook