Loading...

PHẬT ĐANG TRONG TA

Nhạc phẩm: “PHẬT ĐANG TRONG TA”
Sáng tác: Vũ Ngọc Toản
Hòa âm: Tấn Huyến
Trình bày: Ban Đạo ca Phật Âm Chùa Giác Ngộ.

Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay
Phật đang trong ta từ khi ấy xoá tan sầu bi
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chớ tìm đâu, là vì lòng ta đắm mê nảo nề
Thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê, biển trần khổ đau hoá vui tịnh độ
Phật đang trong ta đường đi tới bổng nhiên bình yên
Phật đang trong ta bàn chân bước trở nên hành thiện
Phật đang trong ta gặp oan trái hoá ra nhẹ tênh
Phật đang trong ta bình yên hoá khúc ca diệu âm.

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook