Loading...

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI ĐẾN TĂNG NI SINH HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

Khởi từ mùa An cư đầu tiên của đức Thế Tôn sau hơn ba tháng thành đạo và trên bước đường vân du giáo hóa chúng sanh, tiếp Tăng độ chúng, đức Phật đã chế định pháp an cư kiết hạ ba tháng mùa mưa, trở thành điều giới áp dụng cho người xuất gia học Phật, tu Phật. Tại Kỳ Viên Tịnh xá, thành Xá Vệ, đức Thế tôn đã chỉ giáo giáo đoàn Tỳ-kheo Tăng, giáo đoàn Tỳ-kheo Ni, trong một năm phải có ba tháng an cư kiết vũ vào mùa mưa để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới – định – tuệ, tăng trưởng đời sống nội lực, tâm linh để nâng cao đời sống tu tập, và hoằng pháp lợi sanh. Kể từ đó, pháp an cư kiết vũ đã trở thành pháp học, pháp hành, được chư liệt vị tổ sư tương truyền và bao thế hệ Tăng Ni lưu giữ cho đến ngày nay.

Hôm nay ngày 05/6 (nhằm 18/4 Qúy Mão) PL. 2567 – DL. 2023, hội đủ duyên lành, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tổ chức cúng dường trai tăng đến 1.500 Tăng, Ni sinh đang tu học nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2. Tổng tịnh tài cúng dường trai tăng là 400 triệu đồng, cúng dường Qũy Đời Sống Tăng Ni kỳ 14 (mã C106-14) là 600 triệu đồng.

Với ý thức, trách nhiệm của người đệ tử Phật tại gia luôn hộ trì chánh pháp, ngoại hộ chư tôn đức Tăng Ni trong ba tháng An cư kiết hạ, Phật tử Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kẻ ít, người nhiều, kẻ công người của, góp nhặt lên thành tâm thiết lễ cúng dường mười phương Tam bảo, và hiện tiền đức Pháp chủ GHPGVN, cùng chư tôn đức Tăng Ni để hàng Phật tử tại gia gieo trồng phước điền trong con đường tu tập giải thoát giác ngộ.

Thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và tập thể quý Tăng Ni an cư kiết hạ tại Học viện, TT. Thích Nhật Từ đã có lời tán dương công đức đến Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, các quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm và quý Phật tử gần xa đã cùng phát tâm cúng dường tịnh tài trong sạch, cao quý này đến quý chư tôn đức Tăng Ni. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ quý Phật tử và gia quyến năm phước lành tăng trưởng: Phước trí tuệ tăng trưởng, phước tài sản đủ đầy, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước hỷ tướng, và phước thuận duyên. Thân bằng quyến thuộc còn tại thế thì hưởng được phước lành trở thành bà con Phật pháp, để sống an vui, những người đã quá vãng nhờ công đức thiện lành này thấu rõ vô thường, vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chín đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Đồng thời, Thượng tọa bày tỏ mong mỏi đến tập thể Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trung thành và mạnh mẽ hơn trong lý tưởng phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi Phật pháp, hộ quốc an dân, như cách thức mà Tăng và Ni đoàn ở 63 tỉnh thành đã làm trong lịch sử 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam.

Tin: Liên Thủy
Ảnh: Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook