Loading...

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY: KHÔNG NGỪNG VƯƠN XA

Mang trên mình sứ mệnh phụng sự đạo pháp và nhân sinh, trong năm 2019 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã tổ chức nhiều hoạt động Phật sự và thiện sự ý nghĩa theo đúng với tinh thần “Phụng sự nhân sinh – Tốt đời đẹp đạo”. 

Ban Điều hành Quỹ ĐPNN xin tổng kết những kết quả mà Quỹ đạt được trong năm 2019 như sau: 

Tổng chi phí hoạt động hơn 63 tỷ đồng; trong đó, bao gồm chi phí hoạt động của 64 chương trình (hơn 61,2 tỷ đồng: phục vụ cộng đồng gần 31 tỷ đồng, phát triển giáo dục gần 25,1 tỷ đồng, truyền bá văn hóa hơn 5,2 tỷ đồng), chi phí Ban Ấn tống (trên 662 triệu đồng) và chi phí quản lý Quỹ (hơn 1,4 tỷ đồng). 

Năm qua, Quỹ đã nhận được 18,046 lượt đóng góp tịnh tài và hàng nghìn lượt đóng góp tịnh lực phục vụ các chương trình, hoạt động. 

Ước tính có 7,333 hộ gia đình được giúp đỡ trực tiếp và gián tiếp từ những hoạt động của Quỹ ĐPNN.

Quỹ ĐPNN chân thành cám ơn quý mạnh thường quân, quý vị Phật tử đã phát tâm đóng góp và yểm trợ cho các hoạt động thiện sự, Phật sự trong năm qua. đặc biệt, Quỹ xin cám ơn một gia đình Phật tử thuần thành đã phát tâm cúng dường Ba-la-mật, dõng mãnh cam kết đóng góp toàn bộ chi phí quản lý, vận hành Quỹ ĐPNN trong suốt gần 7 năm qua. Bằng cả tấm lòng chân thành, Quỹ ĐPNN nguyện cầu chư Phật mười phương từ bi gia hộ cho toàn thể quý thành viên, phụng sự viên Quỹ ĐPNN thân khỏe, tâm an, lòng tin nơi Tam bảo thêm sâu để cùng đồng hành với Quỹ trên con đường Phụng sự nhân sinh – Tốt đời đẹp đạo.

Đẻ hiểu rõ hơn về các hoạt động của Quỹ trong năm 2019, mời quý vị theo dõi video tổng kết sau đây:

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook