Loading...

QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 13 (C106-13)

QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 13 (C106-13)
 • 860.787.782 VNĐ

  Đã thu

 • 909.666.000 VNĐ

  Số tiền cần

 • 577

  Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 1176

THÔNG TIN CHUNG

Kính thưa quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng toàn thể Phật tử gần xa!

Đức Phật dạy về chín ân đức Tăng – ân đức những bậc Thánh Thanh Văn đệ tử như sau: (1) Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật, (2) hành trung thực đúng theo pháp hành Trung Đạo, không quanh co lầm lạc, (3) hành theo pháp hành Bát Chánh Đạo chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, các Ngài xứng đáng được (4) hành giới-định-tuệ đúng đắn xứng đáng để chúng sinh tôn kính lễ bái cúng dường, (5) xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý Ngài, để mong được quả báu lớn, (6) xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quý như quý Ngài, (7) xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến quý Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và những người thân quyến, (8) xứng đáng cho chúng sinh chắp tay cung kính lễ bái cúng dường, và là (9) phước điền cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được. Thật vậy, chư Tăng Ni – chính là những bậc mô phạm, đủ đầy tế hạnh và là mẫu mực để cho chúng cận sự nương tựa và noi theo, là khuôn thước để dẫn đường cho người Phật tử trên lộ trình học Phật, tu Phật để hướng tới an lạc, giải thoát. 

Với trách nhiệm hộ độ chư Tăng, hộ trì chánh Pháp, trong nhiều năm qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã không ngừng nghỉ cúng dường nhằm chăm lo cho việc tu học và cải thiện đời sống của các Tăng Ni sinh như: Ấn tống Kinh, sách phục vụ học tập và nghiên cứu của quý Tăng Ni; cúng dường trai Tăng, trai phạn; cúng dường trường hạ, cúng dường tự tứ… Nổi bật trong các hoạt động cúng dường hộ trì Tăng bảo là chương trình cúng dường Quỹ đời sống Tăng Ni. Những đóng góp của Quỹ đời sống Tăng Ni trong suốt hơn năm năm qua đã góp phần chăm lo đời sống và hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ học tập đến quý Tăng, Ni nói chung, trong đó có Tăng, Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM (cơ sở 2). 

Trải qua 12 kỳ triển khai cúng dường, Quỹ đời sống Tăng Ni đã trở thành nguồn trợ lực ổn định, lâu dài, bền bỉ phục vụ công tác giáo dục Tăng, Ni tại Học viện, là minh chứng sáng ngời cho tấm lòng hết mực hộ trì Tam bảo, hộ trì chánh pháp nơi hàng cư sĩ Phật tử. Kính mời quý vị xem tổng kết của Quỹ đời sống Tăng Ni  các kỳ gần nhất tại:

Cúng dường tịnh tài góp phần chăm lo, cải thiện đời sống quý Tăng, Ni là một việc làm thiết thực góp phần hoằng dương chánh Pháp; một mặt vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của Phật tử tại gia đối với Tăng bảo; mặt khác là cơ hội tốt cho hàng cư sĩ gieo trồng hạt giống thiện lành, vun bồi phước báu tự thân để được an lạc, hạnh phúc trong hiện đời và các đời sau. 

Vì thế, Quỹ ĐPNN mong mỏi quý Phật tử – những thiện hữu tri thức hoan hỷ phát tâm Bồ-đề, đóng góp tịnh tài hùn phước vào Quỹ đời sống Tăng Ni kỳ 13. Mỗi sự phát tâm trợ duyên cho chương trình sẽ góp phần giúp đỡ cho quý Tăng, Ni sinh an tâm tu học và là nguồn động lực, tiếp sức tinh thần cho Quỹ ĐPNN trên bước đường phụng sự đạo pháp và nhân sinh. 

(Báo cáo chi tiết đóng góp và chi phí sẽ được tổng kết sau khi chương trình kết thúc)

I. HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓP
Quý vị có thể ủng hộ tùy hỷ cho chương trình theo các cách sau:

 • ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP: Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TP.HCM.
     Điện thoại: (028) 6680 9802

       

 • CHUYỂN KHOẢN
  Khi chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ ghi rõ quý danh và mã số C106-13 trong nội dung chuyển khoản để Quỹ ĐPNN sử dụng đúng mục đích.
  – Tài khoản: TRẦN NGỌC THẢO (THÍCH NHẬT TỪ)
   – Số tài khoản: 0071000989041
  – Ngân hàng: Vietcombank CN TP.HCM (NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam)
  (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Ho Chi Minh City Branch
  – Swift code: BFTVVNVX)

         ĐÓNG GÓP TẠI ÚC

 • Nếu gởi check hay money order, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
    Buddhism Today Association Incorporated 5 Jeanes St, Beverley, SA. 5009, Australia
  Mobile: 0417804357
  Fax: (08) 82688482
   Email: buddhismtodayinc@yahoo.com
 • Nếu chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
  Bank: Commonwealth Bank of Australia
  Account Name: Buddhism Today Association Incorporated
  BSB number: 065112
  Account number: 1011 6049
  Nếu quý vị ở ngoài nước Úc, xin hoan hỷ thêm các thông tin sau:
  Swift code: CTBAAU2S
  Address: 230a Port Road Hindmarsh SA. 5007, Australia

  II. XÁC NHẬN ĐÓNG GÓP
– Gửi kiều hối
Quý Phật tử ở Hải ngoại hoan hỷ gửi email xác nhận đến địa chỉ email: quydaophatngaynay@gmail.com để Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cập nhật, phản hồi thông tin nhanh chóng nhất đến quý vị.

  Chuyển khoản:
Quý Phật tử có thể xem thông tin mình đã chuyển khoản thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây: https://bit.ly/3nATI90.

Đóng góp qua Paypal:
Quý Phật tử có thể xem thông tin mình đã chuyển thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây: https://bit.ly/3kAwX44

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
   CHỦ TỊCH
   TT. THÍCH NHẬT TỪ

LƯU Ý:

1. Tài khoản Vietcombank  0071000776335 (Tran Ngoc Thao – Thich Nhat Tu) là tài khoản DUY NHẤT của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.

2. Toàn bộ các khoản đóng góp vào bốn tài khoản dưới đây chỉ được dùng ĐÚNG cho mục đích mà tài khoản đại diện
a) Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được DÀNH RIÊNG cho Quỹ đời sống Tăng Ni (Mã số chương trình C106).
b) Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (Mã số chương trình QAĐH)
c) Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ – Vũng Tàu (Mã số chương trình GNVT)
d) Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được DÀNH RIÊNG cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (Mã số chương trình C200)

3. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, Ban Điều Hành Quỹ ĐPNN không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức.

         

         

       

         

     

         
Báo cáo

Tổng kết

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” KỲ 13 (C106-13)

Sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, Tăng già trở thành nhân tố đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. Không có Tăng già sẽ không có các cuộc kết tập kinh điển, Pháp bảo cũng vì thế mà không được gìn giữ lưu truyền. Không có chư Tăng, Ni sẽ không có ngôi Tam bảo, sẽ không có người giảng kinh, thuyết pháp, truyền giới… Pháp và giới luật cũng không thể tồn tại đến ngày nay và với hàng Phật tử tại gia chúng ta cũng sẽ không có được nhân duyên lành được thân cận Phật pháp,  nhờ đó mà vượt qua bể khổ bờ mê. 

Góp phần vào sự nghiệp đào tạo Tăng tài phụng sự cho Giáo hội các cấp, với hạnh nguyện trợ duyên cho chư Tăng Ni sinh an tâm tu học, từ năm 2017 đến nay, chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã triển khai chương trình Quỹ đời sống Tăng Ni (C106) với mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ phục vụ cho việc tu học, sinh hoạt cho các vị Tăng, Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Tp. HCM (cơ sở 2) (HVPGVN TP.HCM) và các trường Trung cấp – Cao đẳng Phật học khác. Duy trì chương trình Quỹ đời sống Tăng Ni, đến nay, Quỹ ĐPNN đã cúng dường 13 kỳ đến chư Tăng, Ni  HVPGVN TP.HCM, mỗi năm 2 kỳ.  

Tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được, trong kỳ 13 này (C106-13), Quỹ ĐPNN đã hoan hỷ cúng dường đến Học Viện Phật giáo Việt Nam, Tp. HCM (cơ sở 2) hơn 900 triệu đồng. Trong đó, có 600 triệu đồng, Quỹ ĐPNN cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni, hơn 230 triệu đồng cúng dường 1.300 tọa cụ ngồi Thiền, cúng dường phần mềm Turnitin hơn 63 triệu đồng.      

Ngày 16-11, chùa Giác Ngộ – Quỹ ĐPNN đã thăm và cúng dường Quỹ đời sống Tăng Ni tại HVPGVN TP.HCM. Thay mặt đức quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN TP.HCM, TT. Thích Nhật Từ –  Phó Viện trưởng Thường trực Học viện đã có đôi lời pháp từ đến Tăng Ni sinh và các Phật tử đồng thời tán thán sự phát tâm dõng mãnh và có ý nghĩa của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trong sứ mệnh phụng sự đạo pháp và nhân sinh. 

Khép lại chương trình Quỹ đời sống Tăng Ni kỳ 13 (C106-13), Quỹ ĐPNN đã tiếp nhận hơn 860 triệu đồng từ sự chung tay, đóng góp của 577 lượt quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm và quý Phật tử gần xa (phần tịnh tài còn lại là hơn 38 triệu đồng nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu động). Quỹ ĐPNN rất vinh hạnh khi được làm cầu nối, nối trái tim của những người con Phật để cùng nhau dựng xây ngôi nhà Tam bảo ngày thêm rộng lớn và vững bền. 

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook