Loading...

TÁI SANH

Ca khúc: TÁI SANH

Lời và nhạc: Thích Nhật Từ

Hoà âm: Phúc Trường

Biểu diễn: Quách Tuấn Du.

***

LỜI BÀI HÁT:

Vô thường, thân mạng lìa đời,

ta tiếp tục tái sanh

Tiếc thương, quyến thuộc khóc than, người mất không sống lại

Luân hồi, tích tắc thời gian, thức lập tức đầu thai

Sự sống hình thành, nghiệp dẫn ta đi, trải qua bao kiếp sống.

Nghiệp duyên, cứ tiếp nối nhau, đời này đến đời sau

Hành vi, khi đã làm xong, không bao giờ biến mất

Ăn năn, bỏ ác làm lành, nghiệp xấu mới triệt tiêu

Nhân quả ta làm, chi phối cuộc đời, khổ đau hay hạnh phúc.

– Chết không phải là hết,

Chết không phải dấu chấm cuối cùng.

Mất rồi phải tái sinh,

Có mặt ở ba cõi, sáu đường.

– Quý thương người đã khuất

Tụng kinh, niệm Phật, cầu vãng sanh

Hãy cùng nhau làm phước

Kẻ còn, người mất được an lành.

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook